Skolbanken Logo
Skolbanken

Värdegrundsarbete kompisprojekt

Förskolan Rosendal, Umeå · Senast uppdaterad: 6 april 2022

Projekt Kompis Kanin och Igelkott

 

Syfte

Vi vill att barnen ska få lära känna kanin och igelkott och få möjlighet att uttrycka sig genom att berätta och att skapa kring vårat tema som handlar om hur vi ska vara mot varandra. Vårt arbete med kompistema syftar till att ge barnen strategier som de kan använda i det sociala samspelet samt att de får förståelse för vikten av att ta hänsyn till varandra.

Mål

Målet  är att vi startar igång vårt tema där barnen får möjlighet att prata om hur vi är en bra kompis och skapa tillfällen till att samarbeta. Vårt mål är att ge barnen möjlighet att utveckla metoder för att på ett bra sätt kunna

Samarbeta

Dela med sig

Sprida glädje 

Visa sina känslor

Metod Lek, Skapande och Berättande, tecken som stöd

 

Kompistema

Vi börjar vårt kompistema genom att presentera Kanin och Igelkott på samlingen v. 11.

Vi har samtal med barnen om hur man är en bra kompis. Vi läser kompisboken som handlar om samarbete och barnen kommer också att få göra samarbetsövningar under veckan. De ska få måla kanin och igelkotts koja och vi kommer att fokusera på samarbetslekar som hunden och benet och leka gubben i lådan. 

Grupparbeten Tisdag, Onsdag och Torsdag

V.11 Måndag

Presentera kanin och igelkott prata om hur en bra kompis ska vara, lära oss tecknet för kompis och sjunga kompissånger på samlingen

Tisdag 1 grupp inne (äldre) 4 st kl 9.00 och måla kompiskojan. Läsa boken samarbeta med hjälp av projektorn på samlingen.   

Onsdag 1 grupp inne och målar på kojan 4 st (vilka barn se separat planering)

Torsdag 1 grupp inne och målar på papper som vi kan tillverka ett träd av. Måla gemensamt på ett stort papper i grönt som vi sedan ska dekorera hörnan med i forma av ett träd.

Fredag 1 grupp får vara inne och klistra på löv på trädet.

Vi spontanleker hunden och benet och gubben i lådan under hela veckan både inne och ute. 

 

V 12 

Tisdag

1 grupp inne Samarbetsövningar i ateljen tex klistra eller måla tillsammans (Skapa ett träd till kanin och igelkotts hörna)

Onsdag

1 grupp inne Samarbetsövningar i ateljen

Torsdag

1 grupp inne samarbetslekar

Sätta upp dokumentationer tillsammans med barnen när vi samarbetade

Fredag

Läsa boken samarbeta i bokform 

Fortsätta med samarbetslekar

 

V13

Tisdag

läsa boken dela med dig och se den på projektorn

Samarbetslekar gubben i lådan 

Onsdag

Läsa boken i mindre grupp och samtala om innehållet 

Göra en playdoh deg

Torsdag 

Läsa boken och leka med en playdoh degen 


V 14 gemensamt påskpyssel ( trycka gula händer som blir en kyckling)

Påsksånger

Samarbetslekar och övningar under veckan

 

15 Sprid glädje! Påskvecka

Läsa boken Sprid glädje

Påskpyssel tillsammans måla ägg med vit krita och sen färglägga med vattenfärg

Äggkartong pyssel 

Kyckling gula händer (gemensam övning för de som vill) 

Toarullar måla gula klistra fast ögon och fjädrar 

 

v. 16-17 Visa dina känslor

Lära oss tecken för olika känslor

Prata om vad som gör dig glad, arg, ledsen.

 

4 böcker 

Samarbeta

Dela med sig

Sprid glädje

Visa dina känslor 

 

V.18 Avsluta projektet

Barnen får måla sig med ansiktsmålning om de vill

De får varsitt diplom

Göra fruktsallad? 

Göra samarbetslekar ute och inne


Läroplanskopplingar

öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,

förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen

förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,

får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter