Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Religionskunskap, Samhällskunskap, Historia

·

Årskurs:

8 - 9

Tema Etik och samhällsfrågor

Torpskolan, Lerum · Senast uppdaterad: 9 mars 2022

Under detta tema kommer vi att följa händelseutvecklingen och nyhetsrapporteringen med fokus på Ukraina och Ryssland. Vi kommer att belysa konflikten utifrån olika perspektiv.

Syfte

Du ska få utveckla din förmåga att:

 • diskutera vad som är rätt och fel med hjälp av etiska begrepp och modeller.
 • analysera och kritiskt granska frågor i samhället nära dig, i Sverige och i världen ur olika perspektiv.
 • analysera hur olika intressen och åsikter uppstår och kommer till uttryck och hur olika aktörer försöker påverka samhällsutvecklingen. 
 • diskutera digitaliseringens betydelse för samhällsutvecklingen. 
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv

 

Vi kommer att jobba med:

 • Följa nyhetsrapporteringen om konflikten mellan Ukraina och Ryssland. 
 • moraliska dilemman. Analys och argumentation utifrån etiska modeller; pliktetik, konsekvensetik och sinnelagsetik.
 • etiska begrepp som kan kopplas till frågor om hållbar utveckling, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar, till exempel yttrandefrihet, ansvar och frihet.
 • hur historia används i olika syften
 • Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter.

 

Bedömning

 • - att vara aktiv under lektionerna och delta aktivt i övningar och diskussioner 

 • - uppgiften nyhetsbevakning
 • - prov

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Tema etik, samhällsfrågor och media
Uppgifter
Inför provet i SO
Inför provet SO