Skolbanken Logo
Skolbanken

Matematik Tal, räkneord och räkning

Knekten förskola, Flen · Senast uppdaterad: 23 februari 2022

Vi erbjuder barnen olika matematikaktiviteter för att träna på och erövra kunskaper i tal, räkneord och räkning.

Bakgrund:

I verksamhetsplanen för Knektens förskola finns ett mål som handlar om: tal, räkneord och räkning. 

Mål:

Vi vill erbjuda barnen på Nyponet olika aktiviteter som tränar kunskaper i tal, räkneord och räkning.

Hur:

Vi börjar med att kartlägga barnens förkunskaper, för att utifrån detta planera in olika aktiviteter.

Vi har aktiviteterna i våra grupper inne eller i närmiljön, i samlingen vid lunchen och i våra  eftermiddagsgrupper.

Vi startar varje gruppaktivitet och samling med att räkna oss. Barnen är själva aktiva  genom att turas om att leda räkningen.

Planeringar för aktiviteterna kommer att finnas i kartläggningsmaterialet.

Vid reflektionstillfällena på avdelningen och UNIKUM skrivs pedagogernas tankar in och barnens upplevelser och  barnens lärande in.

I veckobreven, som skrivs på UNIKUM beskrivs aktiviteten, så vårdnadshavarna kan följa arbetet. Individuella lärloggar skrivs även för att synliggöra barnens lärande, i mån av tid. Annars antecknas lärandet under aktiviteten.

Utvärdering:

Efter periodens slut kartläggs barnen igen, för att se deras lärande och att aktiviteterna har stärkts barnens matematikkunskaper.

Period:

Vecka 6-13 2022

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,

förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback