Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Måltidsplanering - lunch

Påfågelns förskola, Skellefteå FSK/GR · Senast uppdaterad: 23 mars 2022

Måltiderna är en stor del av vårt pedagogiska arbete. Vi vill med måltiden ge barnen en positiv upplevelse och en stund att samtala och få ett socialt utbyte av varandra.

Var är vi?

Vår matsituation ser i nuläget ut som så att vi pedagoger delar upp oss på fyra bord och att alla (både barn och vuxna) har fasta platser för att ge barnen en trygg situation. När vi ska gå till matsalen använder vi pedagoger varsitt rep och går tillsammans "bordsvis" för att enkelt kunna leda barnen rätt till sina platser. Barnens placering utgår från deras behov och det vi bedömer blir bäst för varje individ. 

Under pandemin står maten kvar vid serveringsdisken (där skolbarnen hämtar maten) men vi fotar maten och visar barnen vad som erbjuds, och därefter låter dem fatta beslut om hur mycket som ska läggas upp. Vi låter alla barn smaka av maten som lagts upp, innan mackor och grönsaker plockas fram, eftersom en del barn annars bara skulle äta mackor och/eller grönsaker.

En del barn har väldigt bråttom att äta medan vissa andra barn är sparsmakade med maten och gärna skulle lämna rummet snarast.

 

Vart ska vi?

Vi vill att alla barn

- får en positiv och trevlig stund där vi upplever maten och det sociala utbytet av varandra.

- får vara självständiga och ha inflytande i de val de kan göra under denna stund - när covid-restriktionerna försvunnit är förhoppningen att maten åter ställs fram på borden för att låta dem bli ännu mer självständiga där barnen själva får ta för sig av maten.

- får en matsituation där de känner sig lugna utan stress och att de känner att de vill vara där för att det är trevligt - det är en trevlig social stund.

- får en bredare smakbild - därför vill vi att de alltid smakar maten.

 

 

Hur gör vi?

Under vår måltid ser vi till att barnen får i sig energi, att vi alla får en trevlig stund och vi pedagoger använder denna stund som ett tillfälle för pedagogiska samtal med fokus på läroplanen. Vi samtalar med barnen, ställer frågor, visar nyfikenhet för både maten och dem som individer och vi låter dem ta egna beslut kring mängd och tillbehör. 

 

 

Hur blev det?

 

 

 

(Besvaras under reflektion/analys. Ej lärlogg då den kan göras synlig för vårdnadshavare)

Utvärdering utifrån målen och fokusområden. Titta tillbaka på vad ni skrev i “Vart ska vi?” och utvärdera efter det.

 

Utifrån utvärderingen

Vilket är det nya nuläget? För in det i nästa planeringsmall. (Radera denna länk innan planeringen publiceras)

 

Klicka här för exempel på frågor att ställa sig vid skapande av planering.(Radera denna länk innan planeringen publiceras)

 


Läroplanskopplingar

självständighet och tillit till sin egen förmåga,

främja barnens förmåga att vara delaktiga och utöva inflytande över sin utbildning,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback