Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

F

Islam och judendom - två världsreligioner

Gåvsta skola, Uppsala · Senast uppdaterad: 23 februari 2022

Hur lever en muslim och vilka olika tolkningar av religionen finns? Hur kan livet vara för en judisk person? Vilka likheter och skillnader finns mellan olika religioner och livsåskådningar?

Undervisning

Filmer och genomgångar 

Uppgifter till texthäfte 

Diskussionsuppgifter

 

 Mål

  • Känna till de centrala tankegångarna inom judendomen och islam
  • Känna till urkunder, riter och olika religiösa handlingar
  • Fundera över hur religionerna kan tolkas på olika sätt och hur det kan påverka människor
  • Fundera över hur religioner påverkar och påverkas av olika samhällen
  • Fundera över skillnader och likheter mellan religioner eller livsåskådningar.

Så här visar du dina kunskaper:

  • Två kortsvarsprov 
  • Jämförelse mellan två religioner eller livsåskådningar
  • Uppgift kring olika tolkningar av religioner

Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Kunskapskrav religion åk 7-9
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback