Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

4

Addition och subtraktion åk 4

Domnarvets skola, Borlänge · Senast uppdaterad: 25 februari 2022

Vi kommer att under några veckor arbeta med räknesätten addition och subtraktion. Hur hör de ihop? Hur använder vi likhetstecknet? Hur använder vi tecknet "ungefär lika med"?

Efter avslutat område ska du kunna:

 • förstå hur addition och subtraktion hör ihop
 • veta hur likhetstecknet används
 • räkna på ett ungefär med fyrsiffriga tal för att bedöma om svaret är rimligt
 • addera och subtrahera inom talområdet 0 - 10000
 • tecknet för "ungefär lika med"
 • använda addition och subtraktion i textuppgifter med flera uträkningar och vid problemlösning

 Begrepp (matteord) som vi jobbar med i detta kapitel

Addition, subtraktion, addera, subtrahera, summa, skillnad, likhetstecken, fler - färre, ungefär lika med, rimligt

Så här ska vi arbeta

 

 • Introduktion av mål och begrepp (matteord).
 • Vi har genomgångar, enskilt arbete samt diskussioner.
 • Vi kommer att arbeta i matematikboken och med arbetsblad
 • Vi kommer ev. att arbeta digitalt, ex Bingel.

 

Så här kommer jag bedöma dina kunskaper

 • Ditt deltagande vid gemensamma genomgångar och diskussioner
 • Ditt enskilda skriftliga arbete
 • Dina diskussioner med mig
 • Ditt arbete tillsammans med kamraterna
 • Ett skriftligt prov/diagnos i slutet av arbetsområdet.

Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Rationella tal och deras egenskaper.

Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.

Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.

Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

Matriser i planeringen
Addition och subtraktion
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback