Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Områdets mål 2 Delfinen LF Angered centrum

Lilla Fjäderharvsgatan 6 förskola, Göteborgs Stad · Senast uppdaterad: 23 februari 2022

Alla pedagoger analyserar resultatet av uppföljning och utvärdering i syfte att utveckla förskolans kvalité och därmed barnens möjligheter till omsorg samt förutsättningar för utveckling och lärande.

Nuläge utifrån målet:

  • Ska börja använda veckoreflektionsmallen på planeringen regelbundet. 

Aktiviteter där vi arbetar med målet: 

  • Enskidplanering, arbetslagsreflektions, observationer, hamnar snabbt i fördjupade dialoger. 

Förhållningssätt ( Hur gör jag?):

  • Närvarande och förberedd. 
  • Håller sin struktur, använda tiden. 
  • Tidsbestämma planeringen samt vem gör vad i strukturen. 

Förväntat resultat utifrån målet: 

  • Ökad kvalité på undervisningen som utvecklar barnen. 
  • Stressnivån ska minska för personalen. 

Läroplanskopplingar

skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp av olika uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg,

främja barnens förmåga att vara delaktiga och utöva inflytande över sin utbildning,

främja barnens förmåga att ta ansvar för sig själva och för samvaron i barngruppen,

föra fortlöpande samtal med barns vårdnadshavare om barnets trivsel, utveckling och lärande samt genomföra utvecklingssamtal, och

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback