Skolbanken Logo
Skolbanken

GRÖN FLAGG - Länder/Världen

Knekten förskola, Flen · Senast uppdaterad: 5 oktober 2022

En ny resa i Grön Flagg ska startas upp - Global Samverkan. Vi delar in den i 3 delar: Länder/Världen - Lika/ olika - Barnkonventionen. Vi på Nyponet tänkte börja med Länder/Världen.

Syfte:

Barnen har visat intresse och nyfikenhet för att det finns olika länder i världen och att vi pratar olika språk.

Vi vill ta vara på deras nyfikenhet och intresse för detta  och lära oss mera om hur barn har det i andra delar av världen.

MÅL:

Vi strävar efter att barnen ska få en förståelse för att det finns flera länder än Sverige i världen.

Vi strävar också efter att de ska få kunskap om hur vår jordglob ser ut med vatten och land.

vi strävar efter att barnen ska få kunskap och förståelse hur andra barn kan ha det i andra delar av världen.

Metoder:

 • Arbeta med temat i mindre grupper och ibland gemensamt på samling
 • Använda bildstöd, teckenstöd och modersmålsstöd för att inkludera alla barn utifrån deras individuella språkutveckling.
 • Alla pedagoger skriver reflektion i Unikum om aktiviteterna.
 • Reflekterar tillsammans i barngruppen om vad de lärt sig 
 • Reflektion i stor grupp där barnen kan delge varandra sitt lärande.
 • Planera aktiviteter i arbetslaget tillsammans

 

Förslag på aktiviteter:

 • Världskarta på väggen att samla barnen vid.
 • Fråga barnen om förkunskaper om vad de kan om vår jord t ex länder, flaggor de känner igen, om de kan några andra språk än sitt modersmål,
 • Estetiskt skapande - skapa egna världskartor,flaggor, jordglober mm
 • Läsa böcker och titta på filmer om temat världen
 • Gå till Biblioteket och låna böcker
 • Använda pinterset för att hitta förslag på aktiviteter.
 • Använda digitala verktyg som Google för att söka kunskaper. Ipad , QR koder.

Datum:

Startar under höstterminen -22 och pågår till april - 23.

Ansvariga:

Alla pedagoger på avdelningen. Vi hjälps åt att planera aktiviteter för den lilla gruppen och reflekterar med barnen, enskilt och på avdelningens reflektionstid för att kunna gå vidare med arbetet.

Vilka barn:

Alla barn på avdelningen


Läroplanskopplingar

sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,

förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,

ta vara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära samt stärka barnets tillit till sin egen förmåga,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback