Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Teknik

·

Årskurs:

7

ÄGGLOSSNING!

Södertälje Friskola AB, Fristående Grundskolor · Senast uppdaterad: 23 mars 2022

Rädda ägget!. Arbetet går ut på att bygga ett skydd som ska rädda ett rått ägg som släpps från cirka 5 meters höjd utan att förstöras.

Inledning:

Att konstruera något är alltid ett vägande mellan mängd material kontra hållfastheten. Ju mindre material som går åt desto mer ekonomisk blir konstruktionen, men det får inte vara på bekostnad av säkerheten eller hållbarheten.

Enkelt förklarat gäller det att konstruera något med så lite material som möjligt, samtidigt som den ska vara väl anpassad till ändamålet.

Vilka olika faktorer behöver ni tänka på när ni konstruerar äggfarkosten?

Fallhöjd, hastighet, nedslag, vind, underlag m.m.

Ni ska ingå i mindre grupper som ska utarbeta en hållbar konstruktion för ert ägg. Ni kommer att få pröva och ompröva ert bygge för att kunna förbättra hållfastheten.

Under tiden som arbetet pågår ska ni dokumentera de ändringar som ni gjort och hur ni har gått till väga när ni byggt er modell.

ni ska även göra en enkel skiss som visar hur modellen ska se ut.

Ni ska också kunna redovisa era tankar kring bygget och förklara konstruktionen av er modell och vilka för- och nackdelar det finns med valen ni gjort.

Beskrivning. 

Du och din grupp ska formge och tillverka något som skyddar ett (rått) ägg. 

Det ska klara ett fall från ungefär 5 meter

Ni ska använda så lite material som möjligt. 

Uppdraget: Gruppen skall konstruera ett skydd som gör det möjligt att ett ägg kan kastas från övervåningen på gula huset på skolan och överleva utan att gå sönder. Ägget ska kunna tas ut från sitt skydd. 
 
Material - läraren tillhandahåller material under lektionen som du ska använda för att dämpa fallet. 

 Tid - 1 lektion att planera konstruktionen. 2 lektioner för att bygga. 1 lektion att skriva rapport. 
 
Utvärdering - du skall lämna in en teknikrapport med följande delar: 

 

Namn  

De som arbetat med projektet 

Hypotes -  
 
 

Vad tror du behövs för att skydda ägget och kommer din lösning att skydda ägget? 

Material -  
 

Vad har du använt för att bygga skyddet? Vilka verktyg har du använt i ditt bygge?  
 

Byggbeskrivning -  
 

hur gjorde du/ni när ni byggde äggskyddet? Gjorde ni några ändringar av er konstruktion.

Göra en enkel ritning av eran farkost.  

Resultat -   
 

Hur gick det med ägget? överlevde den? 

Diskussion -  

 

här skriver du följande saker 

 
-Vad kan ni förbättra i ditt bygge? 
-Skulle ni kunna spara på material? 
-Koppla om ni kan, äggskyddet med det du kan om krafter och hållfasthet.  


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter