Skolbanken Logo
Skolbanken

Pedagogisk planering för Lyckans fritidshem arbetsområde tänkande

Tollarps skola, Kristianstad · Senast uppdaterad: 24 mars 2022

Under april, maj och juni månad kommer vi att arbeta med tänkande.

Konkretiserade mål

Reflektion

Metakognition - tänka om sitt eget tänkande

Problemlösning

Kognitiv flexibilitet- vara flexibel i tanken

Arbetsminne

Långtidsminne

 

Syfte

I undervisningen ska eleverna uppmuntras och utmanas att pröva egna och andras idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling.

 

Metod

April:

Övningar med programmering

Maj:

Bäst i test övningar

Juni:

Sommarskuggan

 

Planering av utvärdering

I samtal med eleverna kring målsättningar för arbetsområdet utvärderar vi sedan genom observation och via samtal.

 

Dokumentation

Genom observation och fotografering. 

 

Mål från kap 1 och 2

 • Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande, och
 • Gr Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
 • Gr Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda såväl digitala som andra verktyg och medier för kunskapssökande, informationsbearbetning, problemlösning, skapande, kommunikation och lärande,

Centralt innehåll från kap 4

 • Språk och kommunikation Digitala verktyg och medier för kommunikation.
 • Fritidshem
  Språk och kommunikation Säker och ansvarsfull kommunikation, även i digitala sammanhang.
 • Fritidshem
  Skapande och estetiska uttrycksformer Digitala verktyg för framställning av olika estetiska uttryck.

 


Läroplanskopplingar

kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande, och

kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,

kan använda såväl digitala som andra verktyg och medier för kunskapssökande, informationsbearbetning, problemlösning, skapande, kommunikation och lärande,

Digitala verktyg och medier för kommunikation.

Säker och ansvarsfull kommunikation, även i digitala sammanhang.

Digitala verktyg för framställning av olika estetiska uttryck.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback