Skolbanken Logo
Skolbanken

Motorik H

Mörsils skola F-9, Åre · Senast uppdaterad: 23 februari 2022

Syftar till att eleven utvecklar allsidig rörelseförmåga och intresse för att vara fysisk aktiv. Undervisningen ska bidra till att eleven utvecklar en god kroppsuppfattning och tilltro till sin egna fysiska förmåga att påverka sin omgivning. Eleven ska ges möjlighet att prova många olika slags rörelse aktiviteter. Genom undervisningen ska eleven utveckla förmågan att vistas i utemiljöer och naturen under olika årstider och få förståelse för värdet av ett aktivt friluftsliv.

Eleven tränar balans i olika situationer. gå i djup snö, terräng och klättra/gå på olika underlag. 

Gå i trappor.

Hoppa jämfota. hoppa från en stubbe eller sten ner på marken. 

Klättra i snöhögar. 

Gå uppför backen och åka madrass ner. 

Spela bandy med klubba. 

Dansa till koreografi. 

Boll koll. Studsa boll och passa till andra elever och vuxna. (Kungen)

Klädsel efter olika aktiviteter. Vi stöder elev att ta en tunnare jacka om vi vet att vi ska vara aktiva ute eftersom eleven behöver träna på det. Att det kan vara olika om vi ska gå eller om vi ska leka klättra jobba med hög fysisk aktivitet. 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Motorik H utemiljö
Motorik H dans
Motorik H -Boll koll
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback