Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Områdets mål 2 Sälen Angered centrum

Lilla Fjäderharvsgatan 6 förskola, Göteborgs Stad · Senast uppdaterad: 16 oktober 2023

Alla pedagoger analyserar resultatet av uppföljning och utvärdering i syfte att utveckla förskolans kvalité och därmed barnens möjligheter till omsorg samt förutsättningar för utveckling och lärande.

Nuläge utifrån målet:

 • Gör en "att göra" lista, vad är mest prioritet idag?
 • Använder ingen mall i dagsläget. 

Aktiviteter där vi arbetar med målet: 

 • Halvdagsplanering
 • Veckoreflektion
 • Egenplanering
 • Handledning 

Förhållningssätt ( Hur gör jag?):

 • Alla ska se till mallen följs samt redigeras vid behov. 
 • Vara förberedda och fokuserade. 

 

Förväntat resultat utifrån målet: 

 • Skapa en mötesform
 • Börja använda en mall som stödjer vårt SKA-arbete. 
 • Minskad stress

Läroplanskopplingar

varje barns utveckling och lärande kontinuerligt och systematiskt följs, dokumenteras och analyseras för att det ska vara möjligt att utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära i enlighet med läroplanens mål,

kritiskt granska att de utvärderingsmetoder som används utgår från de grundläggande värden och intentioner som uttrycks i läroplanen,

kontinuerligt och systematiskt följa, dokumentera och analysera varje barns utveckling och lärande för att göra det möjligt att följa barns förändrade kunnande samt utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära i enlighet med läroplanens mål

analysen används för att vidta åtgärder för att förbättra utbildningen.

analysera resultaten av uppföljningar och utvärderingar i syfte att utveckla förskolans kvalitet och därmed barnens möjligheter till omsorg samt förutsättningar för utveckling och lärande. 

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback