Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla årskurser

Sortera djur

Ljungviksskolan, Lerum · Senast uppdaterad: 23 februari 2022

Syfte

I det här arbetet ska du utveckla din förmåga att sortera och klassificera djur utifrån ett naturvetenskapligt förhållningssätt.

 

Centralt innehåll/Ämnesinnehåll

Du ska lära dig:

-Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.

-Enkla naturvetenskapliga undersökningar.

 

Undervisning/Metoder

Vi ska träna på att sortera 24 olika svenska djur i grupperna groddjur, kräldjur, däggdjur och fåglar. Inledande lektionen kommer genomföras i grupp i skogen. Vi kommer sedan återkoppla med film och fördjupande enskilt arbete i klassrummet. 

Bedömning och redovisning

Muntlig redovisning

Sortera enskilt med hjälp av ett enkelt observationsprotokoll.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Ljungviksskolans mall för planering med matris, åk F-9
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter