Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

7 - 9

Procent år 7

Residensskolan, Luleå Kommun AUF · Senast uppdaterad: 23 februari 2022

Pedagogisk planering ”Procent” år 7

När du har arbetat med det här kapitlet får du lära dig:

·         Beräkna hur mycket en viss procent av något är.

·         Göra beräkningar med höjning och sänkning i procent.

·         Beräkna hur många procent en andel är.

·         Förstå och använda procent vid jämförelser.

·         Uttrycka andelar i bråkform, decimalform och procentform.

·         Beräkna hur mycket 100 % är.

Viktiga begrepp: Procent, andel, del, det hela, procentform, bråkform och decimalform.

Vecka

Tisdag

Torsdag

Fredag

8

 

 

Planering: Procent

Det hela är 100 % s. 192-193

9

En tiondel är 10 % och en femtedel är 20 % s. 194

Höjning och sänkning s. 195

En hundradel är 1 % s. 196

Beräkna det nya värdet s. 197

 

Friluftsdag

10

SPORTLOV

SPORTLOV

SPORTLOV

11

Hur många procent s. 198-199

Bråkform, decimalform och procentform s. 200

Räkna med procent i decimalform s. 201

Beräkna det hela s. 202

Blandat med procent s. 203

12

Diagnos s. 206-207

Rätta diagnos

Behöver du repetera väljer du Blåa sidor s. 208-216

Behöver du utmaning väljer du Röda sidor s. 218-222 och Svarta sidor s. 224-225.

Behöver du repetera väljer du Blåa sidor s. 208-216

Behöver du utmaning väljer du Röda sidor s. 218-222 och Svarta sidor s. 224-225.

13

Behöver du repetera väljer du Blåa sidor s. 208-216

Behöver du utmaning väljer du Röda sidor s. 218-222 och Svarta sidor s. 224-225.

Friluftsdag

 

Behöver du repetera väljer du Blåa sidor s. 208-216

Behöver du utmaning väljer du Röda sidor s. 218-222 och Svarta sidor s. 224-225.

14

Förprov

Behöver du repetera väljer du Blåa sidor s. 208-216

Behöver du utmaning väljer du Röda sidor s. 218-222 och Svarta sidor s. 224-225.

Prov

15

PÅSKLOV

PÅSKLOV

PÅSKLOV

16

PÅSKLOV

Nytt arbetsområde: Statistik

 

 

 

 Planeringen är preliminär och kan ändras över tid. Läxa blir att hela tiden ligga i fas i planeringen. 


Läroplanskopplingar

Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.

Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.

Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.

Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.

Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.

Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.

Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.

I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.

Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.

Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang.

I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.

Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning kan tillämpas i sammanhanget.

Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.

Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.

Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt.

I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra utvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.

Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott resultat.

Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till syfte och sammanhang.

I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.

Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett välfungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.

Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.

Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.

Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt.

I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.

Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.

Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till syfte och sammanhang.

I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback