Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Kemi

·

Årskurs:

4 - 6

Vatten

Regnbågsskolan F-6, Gullspång · Senast uppdaterad: 31 mars 2022

Vatten - ett viktigt ämne. Vatten behövs för allt levande på jorden, det finns överallt och i olika former, fast, flyttande och i gasform.

Mål att arbeta mot

No syftar till att beskriva och förklara omvärlden ur ett kemiskt/biologiskt/fysiskt perspektiv och vatten är en viktig del inom alla dessa tre områden. Att veta något inom dessa områden har stor betydelse för hur vi lever, hur vi förbättras och nya saker hittas på.

Genom att jobba med vatten som ett viktigt ämne, kommer du att kunna beskriva och förklara hur vatten hör ihop med människokroppen, naturen och den plats du bor och lever på.

Med kunskaper om vatten kan du påverka hur du mår och samtidigt kunna hjälpa till med att utveckla platsen där du bor utan att förstöra naturen omkring dig.

Du blir bättre på att läsa faktatexter och att skriva ner sådant som du lärt dig och att presentera din fakta på ett tydligt, intressant och lättläst sätt.

Du blir även bättre på att genomföra enkla experiment samt dokumentera experimenten. Med hjälp av dina dokumentationer blir du även bättre på att jämföra dina resultat med andras.

Arbetsbeskrivning

Vi ska titta på filmer om vattnets olika former, hur vattenmolekylen ser ut och vattnets kretslopp. Vi pratar och ställer frågor under tiden. Jag skriver ner viktig fakta på tavlan som du ska anteckna i din NO-bok. Vi kommer även att läsa i läroboken. 

Du ska skriva en kort berättelse till bilder om en vattenmolekyls resa genom hela kretsloppet.

Vi ska tillsammans skriva ner vilken nytta (nödvändigt) vi har av vatten och på vilket sätt vi kan ha nöje (inte nödvändigt) av vatten.

Du ska skriva ner och kunna förklara de ord och begrepp som hör ihop med vatten.

Du ska göra enkla experiment och undersökningar av vattnets egenskaper. Du ska även dokumentera dina resultat och berätta om ditt resultat.

Viktiga ord:

Sötvatten

Saltvatten

Atom

Molekyl

Kretslopp

Syre

Väte

Form

Fast

Flytande

Gas

Ånga

Smälta

Avdunsta

Kondensera

Stelna

Ytspänning

Bedömning

Jag kommer att bedöma vad eller hur du:

Känner till vattnets egenskaper vid olika temperaturer
Känner till vattnets kretslopp
Känna till hur vattnet renas i naturen och av människan
Förstår människans beroende av vatten i naturen
Vet hur människan använder vatten till nytta och nöjen
Kan genomföra och utvärdera enkla systematiska undersökningar och experiment
Kan dokumentera undersökningar genom text och bild

Förstår och använda faktatexter om vatten från olika källor
Använder ord och begrepp som är knutna till just vatten och dess egenskaper 
Beskriver en vattenmolekyl och vad atomerna heter.

 

Hur du visar dina kunskaper:

Du kommer att visa dina kunskaper genom att:

Att vara delaktig på lektionerna 

Genomföra och dokumentera experiment

 

Genom att göra ett prov

Genom att göra en film där du berättar om vattnets egenskaper, vattnets kretslopp och vilken nytta vi har av vatten samt vilket nöje vi kan ha med det samt använder begrepp.

Genom att göra en ljudinspelning där du berättar om vattnets egenskaper, vattnets kretslopp och vilken nytta vi har av vatten samt vilket nöje vi kan ha med det samt använder begrepp.


Läroplanskopplingar

använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,

genomföra systematiska undersökningar i kemi, och

använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.

Vattnets egenskaper och kretslopp.

Några historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.

Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.

Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Matriser i planeringen
Vatten
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback