Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

SO (år 1-3), Svenska

·

Årskurs:

F - 3

Samer åk 2

Knutsbo skola, Ludvika · Senast uppdaterad: 23 februari 2022

Syftet med detta arbetsområde är att du ska få kunskap om samer och om samernas traditioner och religion.

Undervisningen: 

Utifrån film och faktatexter kommer du få lära dig mer om samernas livssituation både historiskt och hur de lever idag.
Vi kommer att måla den samiska flaggan.
Du kommer att få lyssna på samisk jojk och på samiska berättelser. 

Bedömning:

Att du vet något om hur samer levde förr hur samer lever idag.

Att du känner till några vanliga ord som har med samer att göra. 

Att du känner till var Sapmí ligger geografiskt.


Läroplanskopplingar

har fått kunskaper om de nationella minoriteternas (judar, romer, urfolket samerna, sverigefinnar och tornedalingar) kultur, språk, religion och historia,

Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

Berättande i olika kulturer, under olika tider och för skilda syften.

Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.

Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.

Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback