Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

SO (år 1-3)

·

Årskurs:

1

Religion år 1

Sandaredskolan F-6, Borås Grundskola · Senast uppdaterad: 23 februari 2022

Kristendom, judendom och islam i åk 1

Målet med arbetet:

- berätta om kristendom, judendom och islam

- göra jämförelser mellan de tre religionerna

- kunna vissa begrepp; symbol, byggnader

- ha kunskap om viktiga högtider

 

Arbeta med kristendom, judendom och islam

Centrala begrepp som;

- helig byggnad

- helig symbol

- kristen, jude, muslim

- viktigaste högtiderna

- berättelser ur heliga skrifter

- jämföra de tre religionerna

 

Så här kommer vi arbeta:

Ta reda på klassens förförståelse genom VÖL-schema som start i varje religionsstart. Gör gemensamt och klistra in ett eget i boken.

Titta på filmen; "Religionskunskap för barn" som start och avslut.   Vi startar med frågorna; Vad är religion? och Vad är de vanligaste religionerna i Sverige? Vi avslutar med samma film och arbetar med de resterande frågorna till filmen?

Vi läser i "Boken om SO" Liber och gör arbetsbokens uppgifter till. Vi startar med kristendom, sedan judendom och till sist islam.

Vi avslutar med att jämföra religionerna. Likheter och skillnader.

 


Läroplanskopplingar

Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.

Dessutom beskriver eleven några platser för religionsutövning, och kopplar samman dessa med religioner som utövas i närområdet.

Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.

Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln, samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.

Dessutom ger eleven exempel på kristendomens roll i skolan och hemorten förr i tiden.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Uppgift 1

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback