Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

SO (år 1-3)

·

Årskurs:

3

Forntiden åk 3

Västerskolan, Kungsör · Senast uppdaterad: 24 februari 2022

Vi kommer att lära oss om människans historia. Temat är Forntiden som innehåller åldrarna: stenåldern, bronsåldern och järnåldern.

Tema Fortiden v.3-14

Begrepp som vi kommer arbeta med:

 • Istiden
 • morän
 • lera
 • rundhäll
 • isräfflor
 • flyttblock
 • rullstensås
 • jättegryta
 • jägarstenåldern
 • redskap
 • material
 • bondestenåldern
 • bronsåldern
 • metall
 • tidsperiod
 • hällristningar
 • järnåldern
 • träl
 • hövding
 • köpman
 • asagudar

Vi kommer arbeta med olika multimodala verktyg. Inledningsvis kollar vi på filmen istiden på sli.se och skriver en gemensam tankekarta om de vi hade lärt oss.

Film, läsförståelse, genomgångar, grey of the day, serien arkiologens dotter och ett avslutande prov.


Läroplanskopplingar

kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,

använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och

använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.

Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.

Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.

Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi och hur man kan se på dem i vår egen tid.

Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.

Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.

Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.

Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.

Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.

Matriser i planeringen
Forntiden
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter