Skolbanken Logo
Skolbanken

Estetisk verksamhet

Mörsils skola F-9, Åre · Senast uppdaterad: 21 juni 2023

förmåga att skapa och reflektera över bilder, förmåga att musicera och skapa musik, och förmåga att formge och framställa slöjdföremål i olika material.

 

Deltar aktivt, skapar och reflekterar i sagan Guldlock och dom tre björnar. Har gestaltat Lilla björnen tillsammans med resurs. Härmar kroppsspråk och ljud.

Tycker om att hitta på eget händelseförlopp i sagan men klarar att följa hela med tydliga instruktioner om förväntan. Använder inplastade tillhörande figurer för att förstärka visuellt och tydliggöra vem som gör och säger vad.

Har under terminen tränat på melodi och tecken till skolsången, prästens lilla kråka, krokodilen, tre små björnar och affären.

Har skapat med silkespapper, format små bollar och limmat ihop till snögubbar på papper.

Använder tuschpennor och färglägger detaljer på målarbilder. Följer linjer och till viss del uppmaningar om vad som ska ritas.

Väljer helst att resurs ritar taxibilar som eleven sedan ritar på, följer streck och ''fri-ritar''.

 

Härmar sånger och följer med i ramsor. Både med ljud, tecken och kroppsspråk.

Påbörjar ibland spontant egna sånger/ljudslingor och melodier.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback