Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Måltidsplanering

Påfågelns förskola, Skellefteå FSK/GR · Senast uppdaterad: 5 april 2022

En måltid är mer än bara mat på tallriken. För att skapa bättre förutsättningar för en lugn, trivsam och lärande miljö behöver vi se över vår matsituation. Den kan många gånger upplevas jobbig för både barn och personal.

Var är vi?

Redan när vi går till matsalen delar vi upp barnen utifrån vilket bord och vilken pedagog som de sitter vid. 

För att skapa lugnare miljö och bättre förutsättningar för lärande delar vi upp barnen i mindre grupper och andväder flera bord. Många (både personal men även barn) upplever dock att ljudnivå är väldigt hög  och att man har svårt att känna lugn och ro vid måltiderna, den blir stressigt för många. Det finns därför ett behov av att skapa lugnare matsituationer som ger en trygghet för barnen och en nyfikenhet för maten. 

 

Vart ska vi?

#Vi vil skapa en pedagogisk lärande stund som ger barnen möjlighet till utveckling och lärande i både hälsa, mat,  begrepp och ord.  

#Ge barnen en bra "relation" till till mat samt skapa en nyfikenhet på maten som kan leda till lust att vilja smaka på sånt som känns främmande. 

# Låta barnen vara med och bestämma över sin egen mat som de ska äta. 

# En önskan finns om att kunna sitta med lite mer avstånd mellan borden som vi använder samt att vi kan  få en längre tid i matsalen innan det kommer andra elever som ska äta. 

# Skapa en bättre fungerande matsituation men lägre ljudnivå och minder "stressig" miljö. 

 

Beskrivning av önskat läge och förväntade effekter av undervisningen.

 

Hur gör vi?

#Fortsätta att dela upp barnen i små grupper med blandade åldrar samt utifrån vilka barn som passar bäst ihop med andra.  Använda fasta platser för både barn och personal i den utsträckning som det är möjligt för att ska en trygghet för barnen och för att lättare kunna föra bra samtal under måltiderna.

#Vi hoppas kunna återgå till att barnen själva kan vara med och lägga upp mat  på sin egen tallrik men fram till dess fortsätter vi att visar  foton med den mat som finns och så får barnen bestämma vad och hur mycket de vill ha. 

# Föra en dialog med skolan och personalen i köket om vi kan förändra så att vi kan få mer tid i matsalen samt använda "andra" bord. 

# Minimera "springet" i matsalen, de stunder som vi (personalen) kan sitta still vid borden skapar en lugnare miljö för barnen. 

 

Hur blev det? (Besvaras under reflektion/analys. Ej lärlogg då den kan göras synlig för vårdnadshavare)

Utvärdering utifrån målen och fokusområden. Titta tillbaka på vad ni skrev i “Vart ska vi?” och utvärdera efter det.

 

Utifrån utvärderingen

Vilket är det nya nuläget? För in det i nästa planeringsmall. (Radera denna länk innan planeringen publiceras)

 

Klicka här för exempel på frågor att ställa sig vid skapande av planering.(Radera denna länk innan planeringen publiceras)

 


Läroplanskopplingar

främja barnens förmåga att vara delaktiga och utöva inflytande över sin utbildning,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback