Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Sagotema Prick och Fläck

Tomtebo förskola, Flen · Senast uppdaterad: 25 februari 2022

Tillsammans med barnen på Solen och kaninerna Prick och Fläck kommer vi uppmuntra barnen till ett ökat intresse för böcker, bilder, skriva egna bokstäver samt öka barnens ordförråd på ett lustfyllt sätt.

Nuläge

Solen : 20 barn i åldrarna 3 -5 år, tre pedagoger samt en resurs.

Barnen har ett stort intresse för att lyssna på böcker samt att samtala om dem. Vi ska under läsåret 2022 arbeta med ett sagotema under en längre period. Vi har då valt boken: "Prick och Fläck står på öronen" som vi tycker är en bok som passar alla åldrar samt väcker barnens nyfikenhet och intresse. Vi får även in flera olika läroplansmål på ett roligt och pedagogiskt sätt.

Mål

Att använda ett sagotema för att uppmuntra och utveckla barnens språkutveckling.

Syftet

Tillsammans med barnen på Solen och kaninerna Prick och Fläck kommer vi uppmuntra barnen till ett ökat intresse för böcker, bilder, skriva egna bokstäver samt öka barnens ordförråd på ett lustfyllt sätt. Boken är en rolig bilderbok med smarta fakta som väcker lust att lära mer. Vi vill även öka barnens emotionella kompetenser genom kaninerna Prick och Fläck samt få in flera av läroplansmålen.

Metod

 • Läsa boken i mindre grupp
 • Boksamtal i mindre grupp
 • UR : storbild sagor om Prick och Fläck
 • Vi ritar och skapar med olika material med Prick och Fläck samt gör egna sagor.
 • Rollspel
 • Drama lekar/rörelse/dans
 • Vi gör olika experiment utifrån boken.
 • Rim och ramsor
 • Sång/musik/instrument
 • Vi arbetar med olika matematiska begrepp. 
 • Samarbetsövningar 
 • Barnen kommer få ta med sig sina egna favoritsagor till vilan som vi kommer läsa tillsammans i mindre grupper.
 • Polyglutt på olika språk.

Uppföljning

Vi dokumenterar på Unikum och i verksamheten.

Ansvariga

Alla pedagoger på avdelningen.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback