Skolbanken Logo
Skolbanken

Bokstäver och bokstavsljud

Förskolan Växthuset, Fristående förskolor · Senast uppdaterad: 28 februari 2022

Att på ett lekfullt sätt lära sig känna igen bokstäver och bokstavsljud.

Varför?

Många barn i gruppen har börjat visa ett stort intresse för bokstäver och skriftspråket. Vi ser en möjlighet att fånga deras intresse från många olika områden i detta tema, med utgångspunkt i alfabetet.

 

Mål:

Att fånga upp och utmana barnen barnen vidare i deras intresse för bokstäver.

Att barnen ska känna igen både stora bokstäver (VERSALER) och små bokstäver (gemener)

Att barnen under lekfulla och lustfyllda former ska få en ökad förståelse för bokstävernas ljud och innebörd.

Att väcka barnens intresse för skriftspråket genom att uppmärksamma barnen på bokstävernas funktion och varför det är bra att kunna bokstäver.

 

Metod:

Vi kommer på ett lekfullt sätt lyfta fram bokstäverna och bokstavsljuden.

Vi kommer under fruktstunden titta på ”Bokstavshissen” från UR. Varje gång får två barn välja var sin bokstav som vi ska ”lära oss om”. Vi har hela alfabetet uppsatt i lekrummet där vi markerar vilka bokstäver barnen väljer.

Vi kommer att använda en skrivbok där barnen får skriva bokstäver och rita något som passar till bokstaven.

Vi kommer arbeta med rim och olika språklekar för att uppmärksamma barnen på olika språkljud. 

Vi kommer ha besök av ”Bokstavsmonstret” som gillar att ”äta” bokstäver och ordbilder som rimmar.

Vi kommer att använda oss av en bokstavspåse. Barnen får ta en bokstav och sen hitta något föremål/namn som börjar på den bokstaven.

För de barn som redan har koll på bokstäverna kommer vi att utmana dem med att sätta ihop bokstäverna för att bilda ord.
Vi kommer att använda oss av bokstavspusselbitar, ljusbord, whiteboard, memory, bingo, digitala verktyg osv

 


Läroplanskopplingar

tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

självständighet och tillit till sin egen förmåga,

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,

intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,

får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,

upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,

får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,

utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk­ och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och,

utmana barnens nyfikenhet och förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik,

får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback