Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

3

Triumf kapitel 6 åk3

Rosendalsskolan, Linköping · Senast uppdaterad: 22 mars 2022

Nu ska vi i detta kapitel arbeta med tid och datum. Vi ska läsa av linjediagram och temperaturer. Vi ska lära oss mer om area, vinklar och hur man läser av rutnät.

Vad vi ska arbeta med

 • Tid- året och datum
 • Temperatur 
 • Linjediagram
 • Area
 • Vinklar
 • Rutnät

 

Hur vi ska arbeta

 • Vi utforskar kapitlets innehåll enskilt, i par och gemensamt med hjälp av bilder, filmer, sånger, whiteboard, multibas, pengar och lärplatta.
 • Läraren leder matematiska samtal och diskussioner och fångar upp elevernas tankar.
 • Läraren förklarar och formaliserar (genomgång).
 • Vi tränar enskilt, i par och gemensamt med hjälp av bilder, filmer, sånger, whiteboard, multibas, pengar, lärplatta  med mera.
 • Vi övar själva i vår bok.
 • Färdighetsträning med hjälp av analoga och digitala verktyg (Bingel, skolplus, Klas matematik, elevspel och Nomp).

 

Hur vi ska bedöma målen i matrisen nedan

 • Din delaktighet i matematiska samtal och diskussioner.
 • Ditt självständiga arbete i matteboken
 • I slutet av arbetsområdet gör vi ett test som är kopplat till matteboken. 

Tidsram

 

Vecka 

Arbetsområde

3

Kapitelstart kap 6

Tid- årstid och datum

Temperatur

4

Linjediagram

Area

5

Vinklar

Rutnät

6

Triumf

Test 6


Läroplanskopplingar

Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.

Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.

Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.

Hur entydiga stegvisa instruktioner kan konstrueras, beskrivas och följas som grund för programmering. Symbolers användning vid stegvisa instruktioner.

Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.

Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.

Eleven kan dessutom vid olika slag av undersökningar i välkända situationer avläsa och skapa enkla tabeller och diagram för att sortera och redovisa resultat.

Matriser i planeringen
Kapitel 6 Triumf 3A
Uppgifter
Test

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback