Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Fysik

·

Årskurs:

7

Fysik: Ljud och ljus ÅK 7

Fässbergsskolan, Mölndals Stad · Senast uppdaterad: 24 februari 2022

Vi använder våra sinnen för att uppfatta allt som händer omkring oss. I det här arbetsområdet kommer vi att fokusera på hur ögat och örat fungerar. Vi kommer fördjupa oss i ljudet och ljusets egenskaper och hur vi kan använda oss av det i vår vardag.

Tidsperiod

Vecka 5 till och med vecka 14. 

Så här kommer vi att arbeta:

Från v. 5 och fram till vecka14 kommer vi att arbeta med att förstå ljudet och ljusets olika egenskaper. Vi kommer att fokusera på att lära oss begreppen och teorierna inom området. Vi befäster kunskaperna genom att göra olika laborationer. 

Undervisningen kommer att bestå av: 

  • Genomgångar av centrala begrepp
  • Demonstrationer av fenomen kopplade till ljud och ljus
  • Läsning, enskilt eller uppläst, i fysikboken
  • Korta videos från Begreppa med begrepplistor och quiz
  • Arbete med uppgifter och frågor kopplade till ljud och ljus
  • Laborationer och undersökningar
  • En buller undersökning av skolan

Kunskapskrav och bedömning

I matrisen visas de kunskapskrav som kommer att bedömas i arbetsområdet. Det som ligger till grund för bedömningen är: 

- Ditt arbete under lektioner och laborationer

- Inlämningar av arbetsuppgifter under lektioner och laborationer

- Begreppstest ljud v. 9 

- Begreppstest ljus v. 14

- Laborationsrapport


Läroplanskopplingar

genomföra systematiska undersökningar i fysik, och

använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.

Hur ljud uppstår, breder ut sig och kan registreras på olika sätt. Ljudets egenskaper och ljudmiljöns påverkan på hälsan.

Ljusets utbredning, reflektion och brytning i vardagliga sammanhang. Förklaringsmodeller för hur ögat uppfattar färg.

Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.

Mätningar och mätinstrument och hur de kan kombineras för att mäta storheter, till exempel fart, tryck och effekt. Elektriska sensorer för mätning och registrering av egenskaper hos omgivningen.

Sambandet mellan fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.

Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Matriser i planeringen
Ljud och ljus
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback