Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Bild, Hem- och konsumentkunskap, SO (år 1-3), Svenska, Matematik

·

Årskurs:

1 - 2

Förskoleklassens Matematik Affär

St Mellby skola, Alingsås · Senast uppdaterad: 22 mars 2022

Vi kommer att arbeta med tema affär. Du kommer på ett lekfullt sätt få stå i kassan och handla i butiken.

syfte

Genom undervisningen ska eleverna få utveckla kunskaper om pengar och pengars värde. I leken får eleverna träna på  talområdet 1-10.

centralt innehåll

Vi arbetar med att utveckla:

konkreta mål

Du kommer att få utveckla och lära dig mer om:

Kunna ta del av och förstå en enkel instruktion

Kunna räkna med addition och subtraktion inom talområdet 0-10

Känna till myntenheterna enkrona, tvåkrona, femkrona och tiokrona och växling med tal upp till tio

arbetsformer

Du kommer att få arbeta med dessa moment på följande sätt:

Leka affär, både handla och ta betalt

Förbereda affären, stå i kassan och handla varor från affären 

Vid temats slut, tar vi  upp återvinning av förpackningar

 

 


Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning

Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.

Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter