Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Biologi

·

Årskurs:

4 - 6

Biologi åk 4 vt 2022 "Frö till frö"

Kärna skola, Linköping · Senast uppdaterad: 25 mars 2022

Under några veckor ska vi arbeta med växter. Allt börjar med att vi planterar frön och därefter följer vi med i växtens livscykel. Vad behöver egentligen en växt för att frodas och må bra? Var kommer alla frön ifrån? Vem var Carl von Linné?

Det här ska du visa att du kan:

 • Fröet, blommans och växtens delar 
 • Vad växter behöver för att kunna leva
 • Fotosyntesen
 • Hur plantor och växter anpassar sig till sin omgivning
 • Pollinering och befruktning
 • Växtens livscykel
 • Samspel mellan växter och andra organismer
 • Vilken nytta växter har för oss människor
 • Typiska drag hos djurgruppen insekter
 • Enkelt beskriva Carl von Linné och hans arbete
 • Dokumentera ditt arbete

För att lära dig kommer du att:

 • Arbeta i grupp och enskilt med olika NTA-uppdrag
 • Studera och dokumentera växtens liv
 • Läsa texter
 • Se på filmer
 • Skriva texter
 • Rita modeller
 • Diskutera tillsammans

Du visar vad du kan när du: 

 • Genomför och dokumenterar dina uppdrag
 • Deltar i muntliga diskussioner
 • Redovisar dina svar på olika avstämningar och delprov 
 • Du resonerar kring skillnader/likheter mellan olika resultat

Läroplanskopplingar

använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,

genomföra systematiska undersökningar i biologi, och

använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.

Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.

Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.

Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.

Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.

Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.

Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.

Matriser i planeringen
Biologi årskurs 4 vt 2022 "Från frö till frö"
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback