Skolbanken Logo
Skolbanken

Verksamhetsplanering Kupan ht-21

Förskolan Vallen, Falun · Senast uppdaterad: 24 februari 2022

Planering för olika teman/grupper/projekt med mål och aktiviteter för barnens/barnets utveckling och lärande

 

 Innehåll

Planering (för avdelning eller barngrupp)

Syfte

- Varför ska vi jobba med det här?

Vilka behov och intressen ser vi hos barnen? 

 

Vi har flera barn som är i behov av språkträning och specialpedagogiska insatser.

 

Arbeta med rutiner: Bildstöd, måltider, samlingar, hallen, toaträning och vilor

 

Vi ser ett byggintresse hos barnen och ett intresse av att jämföra olika saker (längd vikt färg och utseende). Visar torsdag då barnen tar med föremål hemifrån som de visar och berättar om är efterfrågad. 

 

Vad vill vi att barnen kan/gör/förstår när målet är nått? Stärkt självkänsla, egen vilja, självförtroende och nyfikna 

 

Metod

-Hur ska vi göra för att nå prioriterade Lpfö mål?

Hur ska dagens och veckans rutiner organiseras? Vi har bra rutiner och samarbete med holken(grupper, samlingar) som vi fortsätter med. Veckan organiseras genom planering och efter barnens behov. Vi inväntar gemensamma grupper tills inskolningarna är klara.

 

 

 

Hur ska vi organisera för att ge tid, rum och ro för lek?

 

Dela barnen i grupper inne/ute, små grupper, valstund. Vi utgår efter barnens dagsform ( Bibassbarn), ålder och behov.

 

 

 

Hur ska vi göra lärmiljön tillgänglig och inspirerande?

 

Cirkulera/ variera med material/leksaker i olika rum. Bilder på lego/spel/leksaker på barnens nivå så barnen själva kan välja aktivitet. Introducera nya spel, pussel och material.

 

Vilket tema, vilka grupper eller projekt behöver vi skapa?

 

JAGTEMA (kroppsuppfattning, självkänsla) , 3, 4 och 5 årsgrupper tillsammans med holken och språklek (inväntar inskolningarna).

 

Vilka målstyrda aktiviteter ska vi organisera? 5-årsgrupp(skolgrupp/hela Vallen) och språklek

 

Vem/vilka ska göra vad och när? Julia och Emma ansvarar för lilla samlingen och boet. Kristina och Anna-Maria för stora samlingen beroende på schema har vi olika ansvar för vilor, samlingar och aktiviteter. Bestäms längre fram på terminen

 

5-årgrupp Gunilla/Kristina   4-årsgrupp  ej bestämd 3-årsgrupp ej bestämd 

 

Hur ska vi tydliggöra målen och skapa inflytande för barn och vårdnadshavare? Föräldramöten och andra möten

 

Månadsbrev, temablad, information i hallen via text/bild och muntlig information vid hämtning/lämning 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback