Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

NO (år 1-3), Svenska

·

Årskurs:

2

Rymden åk 2

Katarina Södra skola, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 24 februari 2022

Vi kommer arbeta och lära oss mer om rymden. Du kommer att få lära dig om solen, planeterna, vår egen måne och stjärnhimlen.

Syfte

Syftet med temaområdet är att utveckla en nyfikenhet, ett intresse och kunskap om Universum. Vi kommer att samtala kring hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra och hur detta påverkar oss här på jorden. Undervisningen ska även stimulera elevernas intresse att formulera sig och kommunicera i tal och skrift.

 

Kunskaper och förmågor.

Detta vill vi att du ska känna till efter arbetsområdet:

 • Hur solen, jorden och månen rör sig i solsystemet
 • Månens olika faser, som nymåne, fullmåne och halvmåne
 • Känna till någon eller några planeter i vårt solsystem
 • Namnge någon stjärnbild
 • Hur det blir dag och natt
 • Skriva en enkel faktatext
 • Använda vanligt förekommande begrepp som vi använder oss av i arbetet om rymden

Undervisning

Vi kommer att:

 • ha gemensamma genomgångar
 • arbeta enskilt, i par och i grupp
 • läsa och skriva enkla faktatexter med viss struktur
 • titta på faktafilmer
 • använda oss av och lära oss relevanta begrepp
 • redovisa våra kunskaper i mindre grupper i slutet av temat

 

Bedömning

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

 • Beskriva hur solen, jorden och månen förhåller sig till varandra
 • Beskriva varför vi har dag och natt samt de olika årstiderna
 • Medverka till att identifiera månens olika faser 
 • Med hjälp av text och bild visa dina kunskaper i ämnet
 • Kunna läsa enkla faktatexter digitalt och analogt
 • Kunna skriva en enkel beskrivande text med läslig handstil samt använda dig av skrivreglerna

 


Läroplanskopplingar

använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.

Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.

Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.

Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.

Eleven kan visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.

Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.

Matriser i planeringen
Rymden
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback