Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Fysik

·

Årskurs:

6

Rörelse och Kraft - Koll på NO i åk 6

Svanberga skola, Norrtälje · Senast uppdaterad: 24 februari 2022

Vi kommer att arbeta med kapitlet Rörelse och kraft i Koll på NO åk 6.

Mål med kursen

När du har arbetat med det här kapitlet ska du kunna:

 • Förklara vad som menas med en rörelse genom att ge exempel på hastighet, acceleration och fritt fall.

 • Ge exempel på krafter som påverkar dig i vardagen.

 • Förklara gravitationskraft med exempel.

 • Förklara friktionskraft med exempel.

 • Förklara centripetalkraft med exempel.

Genomförande

    Det här kommer vi göra för att vi ska lära oss:
 • Ha lärarledd information och samtal
 • Läsa och diskutera faktatexter
 • Se undervisningsfilm
 • Göra olika former av undersökningar samt dokumentera dessa
 • Arbeta med ämnesspecifika begrepp
 • Svara på faktafrågor och resonerande frågor genom tillhörande arbetsbok.

Bedömning

 • Skriftligt prov, muntliga samtal, laborationer och visad förståelse under arbetsområdet.

Begrepp:

Här kan ni se på begreppen från kapitlet och deras betydelse: https://quizlet.com/_9q249c?x=1jqt&i=2ne


Läroplanskopplingar

använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,

genomföra systematiska undersökningar i fysik, och

använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Krafter och rörelser i vardagssituationer och hur de upplevs och kan beskrivas, till exempel vid cykling.

Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.

Matriser i planeringen
Kraft, rörelse och energi åk 6
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback