Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

3:an Trinten v 9 2022 Verksamhetens dokument - Planering och nästa steg Information och delaktighet för föräldrar - Hudiksvalls kommun

Humlans förskola, Hudiksvall · Senast uppdaterad: 3 mars 2022

3:an Verksamhetens dokument - Planering och nästa steg Information och delaktighet för föräldrar - Hudiksvalls kommun

Verksamhetens dokument - Planering och nästa steg Information och delaktighet för föräldrar

  • Lärandet i fokus i dokumentationen och inte barnen själva. Därför behövs till exempel bara händer visas upp när barnen arbetar med lera.

  • Etik – dokumentationen säger något om barnens pågående lärande och om verksamhetens utveckling just då. Men den säger också något om den vuxnes förhållningssätt, synsätt och om de etiska ställningstaganden som arbetslaget har gjort

  • Förskolechefen stort ansvar för att arrangera möten och innehåll och att med utgångspunkt i de pedagogiska dokumentationerna starta samtal som synliggör relationerna mellan personalen, barnen och de konkreta förskolemiljöerna

  • Arbetslaget väcka frågor som – vad är det som sker mellan barnen och materialen? Hur kan man arrangera och omorganisera de pedagogiska miljöerna? Vad kommer att hända när dessa har förändrats?

  • Pröva alternativa sammansättningar av undervisningsmetoder, material och frågeställningar i lärandet

  • Hjärnforskning visar att det är viktigt att överraska och utmana barns lärprocesser och tillföra oväntade vinklar, begrepp och material. Lärandet som retas och i viss mån provoceras tar fart och ger sig ofta iväg hit och dit i rhizomatiska banor. Det är här den pedagogiska dokumentationen kommer in som en viktig agent och öppnar för möjligheter att uppmärksamma hur lärandet breder ut sig

  • Att dokumentera handlar om att synliggöra vad som uppstår i relationella möten mellan barn, barn och vuxna samt mellan barnen och omvärlden och att pröva många olika sätt att förstå det som sker

  • Synligöras i tamburen för både barn, föräldrars och personal

  • Användas som underlag för utvärdering av verksamhetens kvalitet i en verksamhetspärm som kompletteras med barnens lärprocesser i bild och text

 

Verksamhetens planering - nästa steg

Mål- och kunskapsområde: Förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen

Vecka: 9

Nyfikenhetsfråga: Barns funderingar kring olika vardagstekniker

  

Barnen gjorde

Pedagogens tankar om barnens lärande

Lärandet

 

Undersöker hur olika material rullar/åker nedför vår pulkabacke. De använder tidiga erfarenheter och ställer hypoteser.  

De ställde hypoteser om materialet skulle glida långt eller kort utefter deras erfarenheter från föregående vecka. 

 

Barnen visar på stor entusiasm, samarbete och kloka slutsatser. De använder ord som är relevant för situationer som  som de fått till sig i föregående undervisningstillfällena. 

Barnen förstod att vagnen skulle rulla längre än lastbilen för den var större.

Barnen upptäckte och fick en ny kunskap i att ytan behöver vara slät mot snön för att det skulle glida lätt. Två "knövliga" ytor gjorde att det fastnade.

VAD: Ytan behöver vara slät för att det skulle glida. Att ett större föremål glider längre än ett litet föremål.

HUR: Genom att få prova på och självständigt utforskat olika material vid olika ytor.

VARFÖR: Tillåtande pedagoger som möjliggjort ett undersökande genom utformningen av miljön i kombination av vårt förhållningssätt. Lyssnar på barnens tankar och funderingar.

NÄSTA STEG: Samtala och upptäcka friktion i vardagen och när det är bra med hög respektive låg friktion.

 

 

 


Läroplanskopplingar

förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,

förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,

förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback