Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

9

My Bucket List

Gustav Adolfsskolan, Alingsås · Senast uppdaterad: 25 februari 2022

What things in life do you really dream of doing? At least once! There are things in life that you really would like to do. Big things, small things. Seeing other countries or learn how to scuba dive. Some people make bucket lists - a list over some of the things that they dream of doing or see as a must-do before they die.

You're now going to create your own bucket list. 

 

Instructions:

1. Make a list of 5 things that you really would like to do.

2. Explain why you've chosen these things.

3. Pick pictures to describe the things on your list.

4. Prepare a presentation where you in small groups tell the others about your list.

 

You'll have two lessons where you make the list and prepare the presentation. Then you'll will give your presentation. (8/2)

 

 


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.

Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.

Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.

Talad engelska och texter från olika medier.

Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.

Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.

Matriser i planeringen
Engelska Lgr11 (grundmatris)
Uppgifter
Svar på frågor

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback