Skolbanken Logo
Skolbanken

Socialt samspel 2

Förskolan Enviken, Falun · Senast uppdaterad: 25 februari 2022

Socialt samspel 2

Vi kommer att arbeta med socialt samspel resten av denna termin. Vi ser att barngrupperna behöver jobba med relationer, hantera konflikter, utveckla förståelse för sina egna och andras känslor, vänskap, hänsyn och respekt. 

Vi kommer att jobba med situationsteater, samarbetslekar, sånger, skapande, diskussioner. 


Läroplanskopplingar

öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,

förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,

respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och

utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen

visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet

uppmärksamma och problematisera etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,

sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,

samverka i arbetet med aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering och kränkande behandling,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback