Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Hållbar förskola

Ljusterö förskola, Österåker · Senast uppdaterad: 25 februari 2022

Hur arbetar Ljusterö förskola med verksamhetsmålet hållbarhet?

Lesson study – Hållbar förskola, planering

 

Kommun                                       Förskola                                 Avdelning

Österåker                                      Ljusterö                                   Ankan 

 

Varför? Mål samtolkning

 

Hållbar utveckling samt hälsa och välbefinnande En positiv framtidstro ska prägla utbildningen. Utbildningen ska ge barnen möjlighet att tillägna sig ett ekologiskt och varsamt förhållningssätt till sin omgivande miljö och till natur och samhälle. Barnen ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur de olika val som människor gör kan bidra till en hållbar utveckling – såväl ekonomisk och social som miljömässig. ” Lpfö 18

 

 

Samplanering                    

­­­­­­­­­_____________________________________________________________________________________________________

Vad? (innehåll)

 

Ljusterö förskola deltar i "Hållbar förskola" genom ifous-Innovation, forskning och utveckling i skola och förskola. ifous är ett fristående forskningsinstitut som verkar för att skapa nytta för svensk skola och förskola.

 

Enligt Lpfö-18 ska utbildningen lägga grunden till ett växande intresse och ansvar för en hållbar utveckling- såväl miljömässigt som ekonomisk och social.

Det betyder att barnen ska få möjlighet att utveckla kunskap om hur man värnar om miljön inför framtiden och hur man kan skapa möjlighet att leva i rättvisa och fredliga samhällen.

Text och information kommer från //www.ifous.se/hallbar-forskola

 

Med hjälp av material från sopsamlarmonster.se så kan vi på ett lekfullt sätt undervisa i återvinning för de allra yngsta på förskolan. Det är vårt gemensamma ansvar att minska vår konsumtion, minimera mängden avfall och se till att det som blir över återvinns igen.

Vi arbetar med material för förskolan från Håll Sverige Rent.

Vi pedagoger ska även arbeta med att hitta sätt där vi kan stimulera barnens olika språk tex genom att använda oss av Polyglutt som är en flerspråkig boktjänst för barn.

 

Hållbar konsumtion- prata med barnen om hur vi hanterar våra saker/leksaker.

 

Vi pedagoger ska vara bra vuxenförebilder.

 

Vi pedagoger ska tillsammans reflektera över hur vi kan få barnen att tänka och förstå begreppet hållbarhet.

 

 

___________________________________________________________________________________________________

Hur? (form)

I vår dagliga verksamhet på förskolan., Se ovan.

 

 

___________________________________________________________________________________________________

Vem? (aktör)

 

Pedagoger undervisar och lär tillsammans med barnen genom att använda sig av konkret material samt ett gemensamt förhållningssätt.

 

 

 

___________________________________________________________________________________________________

När? (dag och tid)

Hela dagen.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter