Skolbanken Logo
Skolbanken

Tema H2O vecka 9-15

Säby Förskola, Österåker · Senast uppdaterad: 2 mars 2022

Tema Vatten H2O - Bullerbyn vecka 9-15

Vad vill vi göra under detta arbete.

Promenader, skapande och lek  Biblioteksbesök, läsa böcker, se film, innegrupper.

Fortsätta med tankekartan.

Globala målen- Rent och smutsigt vatten och Friska fiskar.

Panta flaskor - vad kan vi använda pengarna till? Vad händer med pengarna om vi trycker på knappen bistånd? 

På samlingen, vid läsning, sånger, promenader, experiment - kopplat till temat.
Världsvattendagen 22/3 -popcorn experiment, odla popcorn, popcorn i ”Aqualiv”.

Vecka 10. Fokus på rent och smutsigt vatten. Reningsverk- experiment och hemuppgift/vad använder vi vatten till hemma?
Vecka 11. Fokus på friska fiskar, globalt, rent vatten, nedskräpning. Hemuppgift/pantflaska.

Vecka 12. Fokus på spara vatten. Världsvattendagen, 

Vecka 13. Fokus på spara vatten/rent vatten. Panta. Bistånd 

Vecka 14. Tankekarta, uppföljning och avstämning med barnen. 

Vad vill vi att barnen ska lära sig.

Öka förståelsen för vikten av rent vatten, hur får vi vatten, rening av vatten, att inte slösa på vatten (jordens resurser) i onödan (ökad kunskap både lokalt och globalt).

Hur kopplar vi vårt arbete till läroplanen och barnkonventionen.

Utbildningen ska ta tillvara barnens nyfikenhet samt utmana och stimulera deras intresse för och kunskaper om natur, samhälle och teknik.

Förskolan ska stimulera barnens kreativitet, nyfikenhet och självkänsla. Barnen ska få möjlighet att förundras och utveckla sin förmåga att utforska, kommunicera och reflektera.

Ge förutsättningar för barns delaktighet och inflytande.

Barn rättigheter utifrån de globala målen.

Vad behöver vi förbereda.

Ta fram böcker, filmer samt material till experiment. Ta reda på vart går biståndet till på olika pantstationer. Hemuppgift. 

Dokumentation. Via Unikum/väggdokumentation.

Hur kan vi samarbeta med föräldrar. Via Unikum. Samtal. Hemuppgifter.

Övrigt

Sportlov vecka 9 och Påsklov vecka 15

Avstämning vecka 12, 25 mars.

Världsvattendagen 22 mars


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback