Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Språk

Ljusterö förskola, Österåker · Senast uppdaterad: 25 februari 2022

Hur arbetar Ankan med att främja barnens språkverktyg?

Lesson study – Språk: , planering

 

Kommun                           Förskola           Avdelning

Österåker                          Ljusterö              Ankan                                   

 

Varför? Mål samtolkning

Språk, lärande och identitetsutveckling hänger nära samman. Förskolan ska därför lägga stor vikt vid att stimulera barnens språkutveckling i svenska, genom att uppmuntra och ta tillvara deras nyfikenhet och intresse för att kommunicera på olika sätt. Barnen ska erbjudas en stimulerande miljö där de får förutsättningar att utveckla sitt språk genom att lyssna till högläsning och samtala om litteratur och andra texter. Utbildningen ska ge barnen förutsättningar att kunna tänka, lära och kommunicera i olika sammanhang och för skilda syften. ” Lpfö 18

 

 

 

Samplanering                    

­­­­­­­­­_____________________________________________________________________________________________________

Vad? (innehåll)

Vi pedagoger använder oss av passiv korrigering dvs upprepa ordet med rätt uttal. Vi pedagoger ska inte be barnen säga efter men vill barnen imitera så är det positivt.

 

Läsa böcker som stimulerar barnens språkutveckling. Ge utrymme för samtal om böckerna/bilderna.

Använda oss av TAKK.

Använda oss av namn, händelseord, beskrivande ord, lägesord, ägandeord.

 

Övningar förskolebarn:

Mimik-pröva att göra grimaser.

Läppar- Blåsa fjädrar, pingisboll på ett bord.

Tunga- ”Gumman i munnen”

Övrigt-dricka med sugrör

 

 

 

 

___________________________________________________________________________________________________

Hur? (form)

I vår dagliga verksamhet som en röd tråd i alla våra aktiviteter.

 

 

 

___________________________________________________________________________________________________

Vem? (aktör)

Pedagoger har ett medvetet förhållningssätt gällande de yngsta barnens språkutveckling. Barnens olika kommunikationsstrategier fångas upp av oss pedagoger. Vårat syfte är att på ett lekfullt sätt främja barnens språkverktyg.

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________________________________

När? (dag och tid)


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback