Skolbanken Logo
Skolbanken

Hur kom vi hit?

Birkagatans förskola, Helsingborg · Senast uppdaterad: 25 februari 2022

Vi har utifrån observationer i barngruppen uppmärksammat ett intresse för kartor och "var man bor".

Temarubrik:

Lyssnande vuxna - Framtidens barn.

Genom ett demokratiskt förhållningssätt vill vi ge barnen en möjlighet att påverka sin vardag. Detta gör vi genom att vara härvarande pedagoger som är medforskande, inlyssnande och låter barnens åsikter och tankar ta plats i verksamheten. Lärande hela dagen med omsorg, demokrati och läraridentitet är våra SKA mål.(Systematiskt kvalitetsarbete)

Projem:

Vad är barnen intresserade/ nyfikna på?

Utifrån barnen lek och våra observationer från förra terminen när olika platser i närområdet bli betydelsefulla visade barnen tydligt att de var intresserade av att "hitta " till dessa platserna. De pratade om var de bodde, hur deras hus såg ut,, och hur deras hem låg i förhållande till dessa platserna.

Hur går vi vidare med barnens intressen och nyfikenhet?

Genom att tillvarata, skapa erbjudanden och ge tid för barnen att utforska och fördjupa sina kunskaper i detta ämnet  Vi tänker att varje enskilt barn ska få skapa en egen karta och visa för kompisarna hur man hittar hem till dem. Alla barnens åsikter räknas och är värdefulla och vi vill de ska känna tillit till sin egen förmåga.

Litteratur:

Åberg Ann, Lenz Taguchi Hillevi (2018) Lyssnandets pedagogik, etik och demokrati i pedagogiskt arbete

Göthsson Harold, Hvit Lindstrand Sara, McConnachie Malin (2021) Förskolan som demokratisk mötesplats


Läroplanskopplingar

öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

självständighet och tillit till sin egen förmåga,

förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och

förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.

fantasi och föreställningsförmåga,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback