Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

SVESVE01

Svenska 1 Sociolekter

Österåkers gymnasium, Österåker · Senast uppdaterad: 25 februari 2022

På vilket sätt varierar vi vårt språk beroende på vår bakgrund, som ålder, kön osv.?

Svenska 1 Sociolekter  

Vecka 

Måndag 

Onsdag 

10 

Inledande lektion om sociolekter. Läsning i Svenska 1 helt enkelt och filmklipp. 
Inledning i 6 grupper med 4 elever per grupp. Grupperna tilldelas varsitt område.  

 

-Bestäm vilken metod ni vill använda för att samla in information om ämnet.  

-Fokusera på att undersöka attityder till eller användning av ert område, t.ex. modeord. 

Läsning i Svenska 1 helt enkelt. Fokusera på gruppernas egna områden i boken, som t.ex. formellt språkbruk.  

 

Planera er metod och informationsinsamling i grupperna.  

Genomgång av metoder: enkätmetod, intervjumetod och samtalsanalys.

11

Läsning i Svenska 1 helt enkelt. Planera era studier i grupperna.  

 

Möjlighet att gå ut och spela in om ni planerat färdigt, alternativt färdigställ enkätfrågor om ni valt den metoden.  

-Alternativt observera grupper samtala med varandra och spela in. För anteckningar!  
-Alternativt utför en enkätstudie med frågor om sociolekten där ni sammanställer resultaten  i presentationen. 

STUDIEDAG 
Fortsätt samla in information. Ut och spela in intervjuer/samla enkätsvar.

 

12 

Ut och spela in intervjuer i centrum! Alternativt samla in svar på enkäten! 

Sammanställ svaren till en presentation. 

Sammanställ era intervjusvar/enkätsvar till en presentation.

Tid för att öva. Fördela taltiden jämnt mellan gruppmedlemmarna. 

13 

Gruppresentationer om era fältstudier om sociolekter. 

Quiz i Digiexam med flervalsfrågor och avslutande reflekterande individuellt skrivande. 

 

Sociolektområdena: 

1.  Kvinnligt språk / Manligt språk 

2.  Trendord/modeord just nu      

3.  Dialekter

4.  Ungdomsspråk 

5.  Informellt och formellt språk

6.  Anglicismer

 

Material: 

Svenska 1 Helt enkelt

Ordlistan SAOL 

https://www.isof.se/arkiv-och-insamling

Swedia.ling.gu.se 

Språkrådet: https://www.isof.se/vart-uppdrag/om-myndigheten/organisation/avdelningar/avdelningen-sprakradet

Svenska skrivregler (z-library books, ladda ner pdf)

Engelska ord och texter, material delas ut. Svenska skrivregler.

Nyordslista finns på isof: t.ex. https://www.isof.se/lar-dig-mer/kunskapsbanker/lar-dig-mer-om-nyord/nyordslistan-2021

Manligt/kvinnligt https://larare.at/svenska/moment/spraksociologi/manligt_kvinnligt_sprak.html

https://www.doktorn.com/artikel/sexolekt-hur-m%C3%A4nniskor-talar/

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Svenska 1 Sociolekter
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback