Skolbanken Logo
Skolbanken

Granens utvärdering och analys lärområden Naturvetenskap/Miljöer

Jungfrustigens fsk/Bosgårdens ped. enhet, Mölndals Stad · Senast uppdaterad: 16 mars 2022

Utvärdering och analys av lärområde

Utvärdering och analys publiceras inte i skolbanken utan görs som en gruppdokumentation/lärlogg på gruppnivå på unikum. 


Utvärdering:
Hur har barnens förståelse ökat? Vad har barnen lärt sig? Hur har vi arbetat för att göra det möjligt för barnen att utveckla sin förståelse/förmåga/intresse för relaterade mål I läroplanen? Uppfylldes målen? Hur kommer det sig? Hur gjorde vi lärandet möjligt för barnen? Hur såg lärmiljön ut?

Svar: Vi har märkt att barnens intresse för årstider, vattnet som en resurs och med tanke på hur svårt det är för mänskligheten om det blir brist på rent vatten, experiment med vatten med hypotes frågor till barnen. Barnen har sett tre filmer från UR som handlar vatten och miljön.

Vi har analyserat efter barnintervjuerna att deras förmåga att ackumulera ny kunskap med deras erfarenheter och deras förståelse som de hade innan vi undervisade om dessa lärområden har ökat. De svarar och diskuterar med oss pedagoger, vårdnadshavare och med andra barn i gruppen.

Digitalitet , vi har följt målen och aktionsplanen i VP så därför skriver vi inte så mycket här men vi har använt många digitala verktyg som projektor,appar som ex fluid, gravitarium, ljudbordet med genomskinliga kuber. Vi har undersökt skuggor och använt transparenta kuber, material och diskuterar med barnen hur skuggor uppkommer och att barnen fascineras av skuggor ute när det är ☀️ soligt.

Barnen har också fått dansa, sjunga vintersånger, fysiska aktiviteter gemensamma lekar, rytmik och hinderbanor.

Skapat målat höstbilder, tillverkat julpynt, gjort avtryck ex höstlöv.
Analys:

Vad ska vi tänka på till nästa gång? Tänk framgångsfaktorer och utmaningar. Vad kan vi utveckla? Hur? Hur går vi vidare? Hur kan vi använda barnens nya förmågor/förståelse/intressen?

Svar: Utmaningar och vad kan vi utveckla. Vi valde att ta undervisning om fjärilar och deras livscykel i nästa lärområden pga att vi vill ge barnen chansen att se / uppleva riktiga fjärilar innan vi lär ut, ser film och bilder. Det blev för många utvecklingsområden så att det är bättre att ta det i April, Maj istället.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback