Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

1 - 2

Hjärtrud - Gullvivan

Kattfoten, Dibber Sverige AB · Senast uppdaterad: 4 mars 2022

Under vårterminen kommer vi att arbeta med vår lärvän Hjärtrud.

1. Undervisningsplanering 

 • Vad ska läras ut?
  Hur man är en bra kompis, att man kan trösta varandra om någon är ledsen. Att våga säga stopp till varandra och visa vad man känner, våga visa alla sina känslor. 

 • Varför?
  För att barnen ska bli bekväma med att visa alla deras känslor. De ska veta att det är okej att hämta en vuxen om de behöver hjälp, exempelvis vid konflikthantering. Att det är okej att säga stopp till kompisarna om de inte vill eller något inte känns bra. Också att vi kan trösta varandra och säga förlåt om man gjort något som kompisen blev ledsen av.

 • Hur ska undervisningen genomföras?
  Om det exempelvis uppstår konflikter pratar vi pedagoger med barnen om vad som hände, vad man kan göra istället och hjälper barnen att tydliggöra deras känslor i situationen. Vi kommer läsa böcker som handlar om olika känslor samt prata om det i samlingen och vardagliga situationer som uppstår. 

 • Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras? 
  Fråga barnen vad de tycker man ska göra om någon är ledsen. Prata om alla känslor (ledsen, glad, arg osv.) och fråga barnen hur man ser ut vid de olika känslorna. 

 • För vem/vilka ska undervisningen genomföras?
  Alla barnen på Gullvivan.

 • Av vem?
  Pedagogerna på Gullvivan.

 • Vad är målet med undervisningen?
  Målet är att barnen ska komma närmare varandra i gruppen genom att våga visa sina känslor och bli mer bekväma i att uttrycka vad de känner och vill. Att vi pedagoger ska finnas där som stöttning när barnen behöver det och att barnen får verktyg för att lösa konflikter på egen hand senare. Samt att stärka deras tilltro till att de kan lösa saker själva och stärka identiteten. 

   


Läroplanskopplingar

förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och

sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,

förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter