Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk, Svenska

·

Årskurs:

7 - 9

Novell

Östra grundskolan, Huddinge · Senast uppdaterad: 14 mars 2022

Nytt skrivmoment! Vi fördjupar oss i en ny berättande texttyp, novellen. Syftet med momentet är att eleverna ska träna sina skrivfärdigheter, sin tolkningsförmåga av olika litterära verk och med hjälp av bearbetning av sina egna texter övas eleverna också på att se skrivandet som en process.

V.10-12

Vi inleder det här momentet genom att tillsammans titta på novellens struktur, syfte och innehåll. Vi gör sedan en analys på två noveller av Hjalmar Söderberg. Eleverna får därefter påbörja skrivandet av sina noveller som dem efter bearbetning förväntas lämna in v. 12. 

 

Allt material och detaljplanering publiceras i CR. 


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.

Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.

Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.

Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.

Matriser i planeringen
Skriva novell
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter