Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

F

H22- Oceanhamnen och Blubba

Helsingborg · Senast uppdaterad: 7 mars 2022

Oceanhamnen handlar om cirkuläritet, om kretslopp och om hur vi som invånare kan återanvända våra resurser på ett hållbart sätt. Det handlar om att tänka nytt och hur både Öresund och Helsingborg kan bli en bättre plats att leva i. Superhjälten Blubba guidar i Oceanhamnen.

Oceanhamnen - Open up for Circularity

Tematiken i H22:                                                                                                   

“Under H22 City Expo möter nyfikenhet och lekfullhet vetenskap och lärdomar under temat Open up for Circularity, där vatten är den gemensamma nämnaren. I Oceanhamnen kan du ta en närmare titt på fascinerande cirkulära lösningar som gör livet bättre – ovan och under vattenytan. Utforska en marin park och testa mängder av vattenaktiviteter.”

“Jag heter Blubba och jag älskar vatten, fiskar, korallrev och havsdjur. Ja till och med hajar och brännmaneter. Jag bor i Oceanhamnen här i Helsingborg och här skapas ett Havoteket, en park under vattnet. Där kanske du träffar fler av mina vänner när du hälsar på?”

Oceanhamnen handlar om cirkuläritet, om kretslopp och om hur vi som invånare kan återanvända våra resurser på ett hållbart sätt. Det handlar om att tänka nytt och hur både Öresund och Helsingborg kan bli en bättre plats att leva i. Superhjälten Blubba guidar i Oceanhamnen. Utforskandet i Oceanhamnen kan du som lärare koppla till olika mål och områden i läroplanen samt arbete med de globala målen, se förslag nedan.

 

Programpunkter rekommenderade för besök:

     Havoteket- en marin park och besökspaviljong för att med upplevelser och pedagogik komma närmre det som
     finns under vattenytan i Helsingborg.

     Tre Rör Ut- Oceanhamnens källsorterande VA-system. På Reco Lab går det att ta del av och lära sig om rening
     och återvinning av vatten och kompostavfall.  

     Utsmyckning för visualisering av platsen för Oceanbadet. Platsen där Helsingborgs nya badhus kommer att ligga.

     Peoples walk och Världsraketen tar tillvara på tankar och budskap från helsingborgare. 

 

 

Programmet för H22 City Expo uppdateras just nu i snabb takt och det kommer fyllas på med mycket mer att utforska. Håll dig uppdaterad på h22ciytexpo.se

 

Globala målen: 6,14,16,17  https://www.globalamalen.se/ 

 

Blubba värnar främst om vatten och marina resurser. 

I undervisningen kan ni innan eller under besök till exempel reflektera kring:

- Vad lever i Öresund? 

- Vilka arter finns och vad behöver växterna och djuren i vattnet för att må bra?

- Vart tar vattnet vägen när vi spolar i toaletten?

- Går det att återvinna vatten?

- Fantisera tillsammans om hur en park under vattnet kan se ut.

- Världsraketen och Peoples walk handlar om budskap på olika vis.
  Tänk tillsammans innan och ta med budskap till de olika platserna för att dela med er om vad barnen tänker.
  Peoples walk- Blästra in jämlika budskap, vad är jämlikt? (globalt mål 10)  Världsraketen- Skicka en tanke om vad
  världen är idag ut i rymden. 

 

Eftersom att all undervisning vilar på språk och kommunikation lyfts inte fram centrala innehållet kring i språk nedan.


Läroplanskopplingar

Olika sätt att utforska företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, till exempel genom observationer, mätningar och samtal om iakttagelser. Hur elevnära företeelser och samband kan beskrivas, till exempel med ord och bilder eller enkla tabeller och diagram.

Naturen och människors levnadsvillkor på hemorten och andra platser under olika tider, utifrån elevernas erfarenheter och intressen.

Sortering och gruppering av växter och djur samt namn på några vanligt förekommande arter.

Kemiska och fysikaliska fenomen som är bekanta för eleverna, till exempel övergång från is till vatten, friktion och synliga astronomiska fenomen.

Några vanliga tekniska lösningar i elevernas vardag, hur de är uppbyggda, fungerar och skulle kunna förbättras.

Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.

Hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback