Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Biologi

·

Årskurs:

1 - 3

H22- Oceanhamnen och Blubba

Helsingborg · Senast uppdaterad: 7 mars 2022

Oceanhamnen handlar om cirkuläritet, om kretslopp och om hur vi som invånare kan återanvända våra resurser på ett hållbart sätt. Det handlar om att tänka nytt och hur både Öresund och Helsingborg kan bli en bättre plats att leva i. Superhjälten Blubba guidar i Oceanhamnen.

Oceanhamnen - Open up for Circularity

Tematiken i H22:                                                                                                   

“Under H22 City Expo möter nyfikenhet och lekfullhet vetenskap och lärdomar under temat Open up for Circularity, där vatten är den gemensamma nämnaren. I Oceanhamnen kan du ta en närmare titt på fascinerande cirkulära lösningar som gör livet bättre – ovan och under vattenytan. Utforska en marin park och testa mängder av vattenaktiviteter.”

“Jag heter Blubba och jag älskar vatten, fiskar, korallrev och havsdjur. Ja till och med hajar och brännmaneter. Jag bor i Oceanhamnen här i Helsingborg och här skapas ett Havoteket, en park under vattnet. Där kanske du träffar fler av mina vänner när du hälsar på?”

Oceanhamnen handlar om cirkuläritet, om kretslopp och om hur vi som invånare kan återanvända våra resurser på ett hållbart sätt. Det handlar om att tänka nytt och hur både Öresund och Helsingborg kan bli en bättre plats att leva i. Superhjälten Blubba guidar i Oceanhamnen. Utforskandet i Oceanhamnen kan du som lärare koppla till olika mål och områden i läroplanen samt arbete med de globala målen, se förslag nedan.

 

Programpunkter rekommenderade för besök:

Havoteket- en marin park och besökspaviljong för att med upplevelser och pedagogik komma närmre det som finns under vattenytan i Helsingborg.

Tre Rör Ut- Oceanhamnens källsorterande VA-system. På Reco Lab går det att ta del av och lära sig om rening och återvinning av vatten och kompostavfall.  

Utsmyckning för visualisering av platsen för Oceanbadet. Platsen där Helsingborgs nya badhus kommer att ligga.

Peoples walk och Världsraketen tar tillvara på tankar och budskap från helsingborgare. 

 

Programmet för H22 City Expo uppdateras just nu i snabb takt och det kommer fyllas på med mycket mer att utforska. Håll dig uppdaterad på h22ciytexpo.se

 

Globala målen: 6,14,16,17  https://www.globalamalen.se/ 

 

Blubba värnar främst om vatten och marina resurser. 

I undervisningen kan ni innan eller under besök till exempel reflektera kring:

- Vad lever i Öresund? 

- Vilka arter finns och vad behöver växterna och djuren i vattnet för att må bra?

- Vart tar vattnet vägen när vi spolar i toaletten?

- Går det att återvinna vatten?

- Fantisera tillsammans om hur en park under vattnet kan se ut.

- Världsraketen och Peoples walk handlar om budskap på olika vis.
  Tänk tillsammans innan och ta med budskap till de olika platserna för att dela med er om vad barnen tänker.
  Peoples walk- Blästra in jämlika budskap, vad är jämlikt? (globalt mål 10)  Världsraketen- Skicka en tanke om vad
  världen är idag ut i rymden. 

 

Eftersom att all undervisning vilar på språk och kommunikation lyfts inte fram centrala innehållet kring i språk nedan.


Läroplanskopplingar

Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.

Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.

Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.

Människors användning och utveckling av olika material genom historien. Vilka material olika vardagliga föremål är tillverkade av och hur de kan källsorteras.

Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.

Enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem i deras olika beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering.

Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.

Enkla naturvetenskapliga undersökningar.

Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback