Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Samhällskunskap

·

Årskurs:

1 - 3

H22- Drottninghög och Eldar

Helsingborg · Senast uppdaterad: 7 mars 2022

Drottninghög handlar om att skapa tillsammans. Att skapa hållbart så väl i konstruktion som i relation. Här bygger staden för att utöka utrymmena där unga och gamla ska vistas och trivas tillsammans på gemensamma ytor. Gemenskapen och den demokratiska värdegrunden genomsyrar hela Drottninghög, olikheter bli grunden till gemenskapen. Superhjälten Eldar presenterar och visar med varm hand runt på Drottninghög.

Drottninghög - Open up for co-creation

Tematiken i H22:                                                                                                           

 

“Drottninghög blir ett huvudområde under H22 City Expo med temat Open up for Co-creation, det vill säga öppna upp för samskapande. Utforska nya sätt att leva sida vid sida, nyskapande boendekoncept som knyter samman människor och lekplatser tagna rakt ur ett barns fantasi. Upptäck stadsodlingsprojekt som får folk att umgås och en marknadsplats med knorr.”

 

“Jag heter Eldar och jag brinner för gemenskap och kärlek. Jag älska alla människor, barn, tonåringar, vuxna och till och med de gamla. Jag vill att alla ska vara tillsammans. Jag bor på Drottninghög och när du hälsar på kan du få se hur vi bygger för att vi alla ska trivas tillsammans.”

 

Drottninghög handlar om att skapa tillsammans. Att skapa hållbart så väl i konstruktion som i relation. Här bygger staden för att utöka utrymmena där unga och gamla ska vistas och trivas tillsammans på gemensamma ytor. Gemenskapen och den demokratiska värdegrunden genomsyrar hela Drottninghög, olikheter bli grunden till gemenskapen. Superhjälten Eldar presenterar och visar med varm hand runt på Drottninghög. Besök och utforskande här kan du som lärare koppla till olika mål och områden i läroplanen och arbetet med de globala målen, se förslag nedan. '

 

Programpunkter rekommenderade för besök:

Från grusplan till skog med rörelseglädje. Barn har varit medskapare och tillsammans med arkitekterna lagt grunden till sin skolgård.

 

Här- och närodlat vid nya saluhallen. Odling för de boende som bjuder på grönska och mat i närområdet under H22 kan barn komma och odla och ta med sig. 

 

Välkommen hem till 1972- Helsingborgshem och räddningstjänsten har flyttat in i ett av de ursprungliga husen. Upplev hur boende såg ut 1972 för att sedan gå över till nästa lägenhet och titta på den senaste tekniken räddningstjänsten använder för att skapa trygga och säkra insatser vid räddningsinsatser.

 

Bygglek 2.0 - En bygglekplats där barnen skapar sina egna utmaningar med återbruksmaterial.

 

Programmet för H22 City Expo uppdateras just nu i snabb takt och det kommer fyllas på med mycket mer att utforska. Håll dig uppdaterad på h22ciytexpo.se

 

 

Globala målen: 8, 9, 10, 12  https://www.globalamalen.se/ 

 

Eldar arbetar för att alla människor ska trivas och demokrati är grunden. 

I undervisningen kan ni innan eller under besök till exempel reflektera kring:

- Hållbar stad, vad är det? Vad behöver staden för att alla ska trivas och kunna leva tillsammans?

- Co create och Re create, är två begrepp man möter på Drottninghög. 

- Hur kan ni skapa tillsammans och hur kan ni återskapa/återbruka? 

- Odlingarna invid den nya saluhallen bjuder på samtal och kan kopplas till aktiviteter med odling, undersök olika sätt
  att odla. Går det att använda återbruk vid sådd och plantering?

- Samtal ring de olika globala målen ovan.

- Reflektera i gruppen om de svåra frågorna i hållbarhetsmålen. Ta reda på vad är fattigdom och vad är jämställdhet,
  varför är skola och utbildning viktigt?

 

Eftersom att all undervisning vilar på språk och kommunikation lyfts inte fram centrala innehållet kring i språk nedan.


Läroplanskopplingar

Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.

Att flytta inom ett land och mellan länder. Vad detta kan ha för orsaker och få för konsekvenser.

Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.

Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.

Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.

Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.

Kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden.

Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.

Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola.

Yrken och verksamheter i närområdet.

Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.

Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi och hur man kan se på dem i vår egen tid.

Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.

Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvaror.

Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).

Hur möten, till exempel klassråd, organiseras och genomförs.

Pengars användning och värde. Olika exempel på betalningsformer och vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.

Aktuella samhällsfrågor i olika medier.

Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.

Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.

Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback