Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Bild, Teknik

·

Årskurs:

1 - 3

H22- City och Vinda

Helsingborg · Senast uppdaterad: 7 mars 2022

Cityområdet handlar om kreativa lösningar för att skapa en hållbar stad. Kreativiteten ger utlopp i lösningar som robotar, en självbevattnande gräsmatta och en flyttbar trädpark. Det är här visioner om framtidens Helsingborg synliggörs och visas upp. Superhjälten Vinda guidar dig genom centrum.

City center - Open up for the world

Tematiken i H22:                                                                                                          

 

Under H22 City Expo är Cityområdet en portal för besökare och öppnar därigenom upp för världen. Cityområdet blir en portal för besökare från hela världen och ett nav för möjligheter. Det är ”här det händer” detta är platsen för konferenser, hackatons och stora evenemang. En hållbar stadskärna som designats för framtiden och som skapar plats för nya sätt att träffas, arbeta och njuta av livet. Här möter stadens spännande historia modern innovation och här ska smarta lösningar bana väg för högre livskvalitet.

 

“Jag heter Vinda och jag trivs högt uppe bland molnen och i rymden. Det är när jag svischar fram där uppe och tittar ner på vår jord jag får syn på en massa coola uppfinningar. Kom och hälsa på mig i Helsingborgs centrum i sommar så ska jag visa dig och hela världen vad jag fått syn på!”

 

Cityområdet handlar om kreativa lösningar för att skapa en hållbar stad. Kreativiteten ger utlopp i lösningar som robotar, en självbevattnande gräsmatta och en flyttbar trädpark. Det är här visioner om framtidens Helsingborg synliggörs och visas upp. Superhjälten Vinda guidar dig genom centrum. Utforskandet i city kan du som lärare koppla till olika mål och områden i läroplanen, samt arbete med de globala målen. Se förslag nedan. 

 

Programpunkter rekommenderade för besök:

 

Barnens H22 utställning på Dunkers kulturhus. Utställning av barnens planer för framtidens Helsingborg. Här visas även fotoutställningen ”Min bästa plats” som även den är skapad av Helsingborgselever.


Innovationsutställningen- den stora samlingsplatsen för flera av de tekniska och digitala innovationer som kommit till Helsingborg.


Rymdgatan- Vinda flyger omkring bland molnen och i rymden. På kajpromenaden mellan Dunkers kulturhus och Sea U har Sveriges rymdstyrelse skapat en utställning av alla planeter.

 

Programmet för H22 City Expo uppdateras just nu i snabb takt och det kommer fyllas på med mycket mer att utforska. Håll dig uppdaterad på h22ciytexpo.se

 

 

 

 

 

 

 

Globala målen: 8, 9, 10, 12  https://www.globalamalen.se/ 

 

Vindas fokus är omväldsbevakning. Från rymden har Vinda koll på innovationer och uppfinningar för en hållbar stad. 

I undervisningen kan ni innan eller under besök till exempel reflektera kring:

- Vad är en uppfinning? 

- Vilka uppfinningar kan ni se i staden?

- Självbevattnande gräsmatta, en flyttbar park, vad är det? Båda finns i centrum, reflektera kring vad det är bra för?

- Innovation och uppfinningar handlar om idéer om det som inte finns. Väck er fantasin, kan ni uppfinna något?

- Samtala om globala målen ovan och om hur de är viktiga för en hållbar framtid. 

- Inför besök på Dunkes kulturhus, gå ut och fotografera min bästa plats och samtal om vad en bra plats är.

 

Eftersom att all undervisning vilar på språk och kommunikation lyfts inte centrala innehållet kring i språk nedan.


Läroplanskopplingar

Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.

Teckning, måleri, modellering och konstruktion.

Fotografering och överföring av bilder med hjälp av datorprogram.

Olika element som bygger upp en bild: färg, form, linje, yta samt för- och bakgrund.

Några verktyg för teckning, måleri, modellering, konstruktioner och fotografering och hur dessa benämns.

Plana och formbara material, till exempel papper, lera, gips och naturmaterial och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.

Några vanliga föremål där enkla mekanismer som hävstänger och länkar används för att uppnå en viss funktion, till exempel föremål på lekplatser och husgeråd av olika slag.

Några vanliga tekniska lösningar där människan härmat naturen, till exempel den kupade handen som förebild för förvaringskärl.

Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.

Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och ge förslag på hur de kan förbättras.

Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.

Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.

Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.

Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.

Säkerhet vid teknikanvändning, till exempel när man hanterar elektricitet och använder olika tjänster via internet.

Vad datorer används till och några av datorns grundläggande delar för inmatning, utmatning och lagring av information, till exempel tangenter, skärm och hårddisk. Några vanliga föremål som styrs av datorer.

Att styra föremål med programmering.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback