Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

F

H22- City och Vinda

Helsingborg · Senast uppdaterad: 7 mars 2022

Cityområdet handlar om kreativa lösningar för att skapa en hållbar stad. Kreativiteten ger utlopp i lösningar som robotar, en självbevattnande gräsmatta och en flyttbar trädpark. Det är här visioner om framtidens Helsingborg synliggörs och visas upp. Superhjälten Vinda guidar dig genom centrum.

City center - Open up for the world

Tematiken i H22:                                                                                                       

 

Under H22 City Expo är Cityområdet en portal för besökare och öppnar därigenom upp för världen. Cityområdet blir en portal för besökare från hela världen och ett nav för möjligheter. Det är ”här det händer” detta är platsen för konferenser, hackatons och stora evenemang. En hållbar stadskärna som designats för framtiden och som skapar plats för nya sätt att träffas, arbeta och njuta av livet. Här möter stadens spännande historia modern innovation och här ska smarta lösningar bana väg för högre livskvalitet.

 

“Jag heter Vinda och jag trivs högt uppe bland molnen och i rymden. Det är när jag svischar fram där uppe och tittar ner på vår jord jag får syn på en massa coola uppfinningar. Kom och hälsa på mig i Helsingborgs centrum i sommar så ska jag visa dig och hela världen vad jag fått syn på!”

 

Cityområdet handlar om kreativa lösningar för att skapa en hållbar stad. Kreativiteten ger utlopp i lösningar som robotar, en självbevattnande gräsmatta och en flyttbar trädpark. Det är här visioner om framtidens Helsingborg synliggörs och visas upp. Superhjälten Vinda guidar dig genom centrum. Utforskandet i city kan du som lärare koppla till olika mål och områden i läroplanen, samt arbete med de globala målen. Se förslag nedan. 

 

Programpunkter rekommenderade för besök:

 

Barnens H22 utställning på Dunkers kulturhus. Utställning av barnens planer för framtidens Helsingborg. Här visas även fotoutställningen ”Min bästa plats” som även den är skapad av Helsingborgselever.

Innovationsutställningen- den stora samlingsplatsen för flera av de tekniska och digitala innovationer som kommit till Helsingborg.

Rymdgatan- Vinda flyger omkring bland molnen och i rymden. På kajpromenaden mellan Dunkers kulturhus och Sea U har Sveriges rymdstyrelse skapat en utställning av alla planeter.

Programmet för H22 City Expo uppdateras just nu i snabb takt och det kommer fyllas på med mycket mer att utforska. Håll dig uppdaterad på h22ciytexpo.se

 

 

 

 

 

 

 

Globala målen: 8, 9, 10, 12  https://www.globalamalen.se/ 

 

Vindas fokus är omväldsbevakning. Från rymden har Vinda koll på innovationer och uppfinningar för en hållbar stad. 

I undervisningen kan ni innan eller under besök till exempel reflektera kring:

- Vad är en uppfinning? 

- Vilka uppfinningar kan ni se i staden?

- Självbevattnande gräsmatta, en flyttbar park, vad är det? Båda finns i centrum, reflektera kring vad det är bra för?

- Innovation och uppfinningar handlar om idéer om det som inte finns. Väck er fantasin, kan ni uppfinna något?

- Samtala om globala målen ovan och om hur de är viktiga för en hållbar framtid. 

 

Eftersom att all undervisning vilar på språk och kommunikation lyfts nedan inte centrala innehållet kring i språk.


Läroplanskopplingar

Skapande genom lek, bild, musik, dans, drama och andra estetiska uttrycksformer.

Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.

Tolka och samtala om innehåll och budskap i olika estetiska uttryck.

Digitala verktyg för framställning av olika estetiska uttryck.

Några vanliga tekniska lösningar i elevernas vardag, hur de är uppbyggda, fungerar och skulle kunna förbättras.

Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback