Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

H22- Slottshagen och Larve

Helsingborg · Senast uppdaterad: 7 mars 2022

Slottshagen handlar om hälsa och välmående, om hur god hälsa är grunden för hållbart liv och nyckeln till en hållbar framtid i en hållbar stad. Här synliggörs hur grönska och fysisk aktivitet har positiva effekter på hälsan. Superhjälten Larve presenterar och visar runt i Slottshagen. Larve bjuder på rörelse i en av stadens gröna parker, men även utställningar som ger oss en tillbakablick genom historien.

Slottshagen - Open up for quality of life

Tematiken i H22:                                                                                             

Under H22 City Expo är detta platsen där vi öppnar upp för livskvalitet. Open up for recreation. Det handlar om balansen mellan arbete och fritid, staden och landet, vila och rörelse. Utforska spännande utomhusaktiviteter och upplev hur hälsa och hållbarhet hänger ihop.”

 

Larve heter jag och jag älskar allt som växer och lever i jorden. Visste du förresten att träd har superkrafter? De renar luften och får människor att må bättre genom att bara finnas till. Jag bor i Slottshagen och här finns det träd och annat som är bra för människors hälsa. Kom och hämta energi hos mig i sommar så berättar jag mer.


Slottshagen handlar om hälsa och välmående, om hur god hälsa är grunden för hållbart liv och nyckeln till en hållbar framtid i en hållbar stad. Här synliggörs hur grönska och fysisk aktivitet har positiva effekter på hälsan. Superhjälten Larve presenterar och visar runt i Slottshagen. Larve bjuder på rörelse i en av stadens gröna parker, men även utställningar som ger oss en tillbakablick genom historien. Besök och utforskande i Slottshagen kan du som lärare koppla till olika mål och områden i läroplanen samt fördjupa arbetet med de globala målen, se förslag nedan.  

 

Programpunkter rekommenderade för besök: 

Barnens rätt till lek – Enligt barnkonventionen har alla barn rätt till lek. Besök utomhusutställningen LEK! Och se hur barnens platser för lek har förändrats genom tiden.


Rörelse med Larve och Geego. Upptäck City challenges, ett nytt sätt att hitta rörelseglädje utomhus i vår stad med hjälp av digital teknik.

 

Programmet för H22 City Expo uppdateras just nu i snabb takt och det kommer fyllas på med mycket mer att utforska. Håll dig uppdaterad på h22ciytexpo.se

 

 

Globala målen: 2, 3, 13, 15 https://www.globalamalen.se/ 

 

I undervisningen kan ni innan eller under besök till exempel reflektera kring:

- Vad är hälsa? Vad mår du bra av?

- Lek, rörelse och motion varför är det bra för människan?

- Varför tycker Larve att träd och växter är så viktigt? 

  Så, odla och plantera tillsammans, gärna sådant ni kan smaka på sen. 

- Utforska parken Slottshagen och upptäck arter. Titta på blommorna i odlingarna som lockar bin och änderna i den
  lilla dammen. 

 

Eftersom att all undervisning vilar på språk och kommunikation lyfts nedan inte dessa mål.


Läroplanskopplingar

motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,

förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,

förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback