Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Samhällskunskap, Svenska

·

Årskurs:

4 - 6

Familj, vänner och skolan

Ramsta skola, Uppsala · Senast uppdaterad: 26 februari 2022

Familj och vänner; hur vi kan leva tillsammans på olika sätt, hur barn kan få hjälp om familjen har problem, hur vi kan dela på arbetsuppgifterna hemma, hur vi kan visa att alla är lika mycket värda. Skolan; varför man går i skolan, vem som bestämmer i skolan, var man kan få hjälp om man får problem i skolan.

 

Vi kommer att jobba med:

  • att läsa boken Puls Samhällskunskap
  • att prata om och diskutera det vi läser
  • att lära oss ord och begrepp som hör till det vi jobbar med

Visa vad du lärt dig

Du ska:

  • vara aktiv på lektionerna och delta i diskussioner
  • kunna använda ord och begrepp på ett riktigt sätt
  • kunna visa dina kunskaper genom svara på frågorna i arbetshäftet.

Läroplanskopplingar

reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,

uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,

Familjen och olika samlevnadsformer. Sexualitet, könsroller och jämställdhet.

Sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan och i samhället.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter