Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

F

Kap 3. MA. Bråk/Procent . IMS/IMA

Österåkers gymnasium, Österåker · Senast uppdaterad: 26 februari 2022

Vi jobbar fram till sportlovet med kapitel 3 i boken Bryggan. Vi avslutar med ett test.

Bråk

Förlänga och förkorta

Procentform

Decimalform

Bråkform

Beräkna andelen i procentform, jämföra procent

Förändringsfaktor

Ränta


Läroplanskopplingar

Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.

Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.

Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.

Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt.

Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.

Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt.

Matriser i planeringen
Bråk och Procent
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback