Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Idrott och hälsa

·

Årskurs:

8

Idrott och hälsa åk 9: KOMPLEXA RÖRELSER i olika idrotter

Österåkers gymnasium, Österåker · Senast uppdaterad: 11 januari 2023

Under alla veckorna jobbar vi kontinuerligt med bland rörelser genom redskapsbanor, friidrottsgrenar, innebandy , bollsporter och badminton/bordtennis samt lekar/spel ute.

Syftet

Syftet med detta arbetsområde är att utveckla din förmåga att:

  • röra dig allsidigt i olika fysiska sammanhang, tillämpa regler och vara en god lagkamrat/medspelare
  • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och
    miljöer

Bedömning - vad och hur

Vad ska bedömas?

  • din förmåga att röra dig allsidigt under de aktiviteter som vi genomför, dvs. hur väl du genomför de komplexa rörelserna i redskapsbanor, spel och idrotter både inomhus och utomhus. Samt hur du bidrar till att spelet uppnår sitt syfte genom att visa; spelförståelse, anpassning till spelet och klasskamraternas färdigheter (med andra ord, positionera dig på ett bra sätt, passa lagkamraterna och tillämpa fair-play på alla plan). 
  • hur du anpassar dig (val av kläder och utrustning) till de olika friluftslivsaktiviteter så som ex. skridskor och utelek.


Hur ska det bedömas?

  • detta kommer att bedömas genom/under din delaktighet under lektionerna och på vilket vis du visar att du behärskar de olika momenten/bedömningsgrunderna som vi jobbar med.

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer bland annat att jobba med:

  • olika former av lagspel så som innebandy och topsboll, badminton samt redskap, för att du på så sätt ska få möjlighet att utveckla dina förmågor gällande komplexa rörelser i samband med spel och idrotter. Samt att du bidrar till att spelet uppnår sitt syfte genom att visa; spelförståelse, anpassning till spelet och klasskamraternas färdigheter (med andra ord, positionera dig på ett bra sätt, passa lagkamraterna och tillämpa fair-play på alla plan). 
  • friluftslivsverksamhet i form av utelek och förhoppningsvis skridskor där du visar hur väl du anpassar dig till den rådande situationen med klädval m.m.

Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Bedömning
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter