Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Idrott och hälsa

·

Årskurs:

F

Idrott och hälsa åk 9: HLR/SKADOR

Österåkers gymnasium, Österåker · Senast uppdaterad: 26 februari 2022

Vi arbetar med hjärt- och lungräddning, framstupa sidoläge samt hur man går tillväga om en person sätter i halsen. Vi arbetar även med såromläggning

Idh 7-9

Första hjälpen och hjärt- och lungräddning

Eleven kan förebygga skador genom att förutse och ge  beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.


Läroplanskopplingar

förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.

Första hjälpen och hjärt- och lungräddning.

Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge enkla beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.

Dessutom kan eleven hantera nödsituationer vid vatten med alternativa hjälpredskap under olika årstider.

Eleven kan på ett relativt väl fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge utvecklade beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.

Dessutom kan eleven hantera nödsituationer vid vatten med alternativa hjälpredskap under olika årstider.

Eleven kan på ett väl fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge välutvecklade beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.

Dessutom kan eleven hantera nödsituationer vid vatten med alternativa hjälpredskap under olika årstider.

Matriser i planeringen
Förebygga/Hantera nödsituationer på land, skador och HLR
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback